Rychlý kontakt : (+420) 233 901 201

Aktuální realizace

!!! Pokud se chceš dozvědět více o našich realizacích,
                   klikni na odkaz " reference" !!!
Naše společnost LEKON TSK s.r.o. v současné době připravuje
nebo již realizuje následující stavby:


  • Střešní konstrukce haly v Ostravě - Třebovicích

Střešní nosné konstrukce sportovní haly jsou z lepeného lamelového dřeva ve tvaru sedlových vazníků s obloukovou spodní pásnicí s minimálním nadvýšením a z řzaných hoblovaných ztužidel ze smrkového masivu. Z důvodu zabezpečení lepených vazníků proti klopení je konstrukce v několika místech doplněna o dřevěné vzpěrky a to opět z masivu.
Na této konstrukci je zajímavostí především požadavek vycházející ze zadání a to vytvoření otvorů v lepených vaznících pro možnost uložení vzduchtechnického potrubí. Průměr těchto otvorů je 850 mm.
Ještě něco málo k technickým parametrům haly. Střešní konstrukce zakrývá halu o půdorysném rozměru cca 45 x 27 m a vazníky jsou uloženy ve výšce cca 10 m.   
 
Fotogalerie montáže střešních nosných konstrukcí :Termín realizace : červen r. 2022 

  • Střecha Areálu ledovách sportů na Praze 11

Objekt Areálu ledových sportů ALS je situován nedaleko venkovního areálu sportovišť základní školy Ke Katerřinkám na Praze 11. Architektonický koncept je postaven na kompozici dvou hal pro ledové sporty, hokej a curling. Nad menší ledovou plochou určenou právě pro curling jsme realizovali nosné kostrukce pro zastřešení a opláštění haly. 
Naše konstrukce zakrývá plochu o rozměrech cca 68 x 22 m, kde bude ledová plocha pro curling současně s restauračním provozem. Ve střešní rovině jsou použity lepené dřevěné obloukové vazníky v osových vzdálenostech 6 m a s nadvýšením cca 0,5 m. Oblouky jsou na jedné straně kotveny do železobetonové stěny a na druhé straně jsou s pomocí ocelových prvků uloženy na dřevěných sloupech opět z lepeného lamelového dřeva, ale nyní již v přímém provedení. Dřevěná konstrukce z důvodu optické subtilnosti je doplněna o ocelové ztužující prvky z trubek a ocelového zavětrování. Tato ocelová ztužidla jsou použita jak ve střeše tak i ve stěně. 

Fotogalerie montáže lepených a ocelových konstrukcí :Termín realizace : únor r. 2022  

  • Spojovací krček a altán NKÚ v Praze - Holešovicách

Na novostavbě sídla NKÚ v Praze - Holešovicích jsme realizovali spojovací krček mezi dvěma kancelářskými objekty. Jedná se o spojovací lávku - koridor, jehož nosnou konstrukcí je příhradová dřevěná konstrukce z lepeného lamelového dřeva doplněná o konstrukci podlah a zastřešení. Lávka je dvoupodlažní a bude sloužit pro pěší provoz mezi oběma objekty v úrovni 4. a 5. nadzemního podlaží. 

Opláštění koridoru, dle našeho pohledu bohužel, je vypuštěno. Vzhledem k absenci pláště je spojovací krček vystaven exteriérovým podmínkám měnícím se v průběhu roku. 

Fotogalerie montáže spojovacího krčku :
 

Termín realizace : listopad r. 2021

  • Přírodovědné centrum při DDM v Chebu

Realizovaný objekt přírodovědného centra při Domově dětí a mládeže a jeho střešní konstrukce jsou na této stavbě dvojího rozdílného typu
První část a to skleníkový prostor má konstrukci z lepených dřevěných plnostěnných vazníků. Lepené dřevěné nohy jsou navíc vyrobeny a dodány s proměným průřezem. Střešní vazníky pultové střechy s mírným sklonem jsou spojeny pomocí ocelových styčníkových desek se šikmo postavenými nohami. Vše je doplněno vlašskými krokvemi a to opět lepenými. Na takto vytvořené konstrukci bude následně aplikován skleněný záklop.
Druhá část a to zázemí objektu má střešní konstrukce klasické, krokvové, nepohledové se záklopem z OSB desek, který tvoří nosný systém pro střešní plášť s krytinou. 

Fotogalerie montáže dřevěných konstrukcí :


Termín realizace : leden r. 2022

  • Sportovní hala v Lysé nad Labem

Součástí novostavby sportovní haly je jednopodlažní objekt tělocvičny o půdorysných rozměrech cca 29,3 x 46,5 m. Střešní konstrukcí tvoří lepené dřevěné sedlové vazníky s mírným spádem cca 2%.
Vazníky jsou ukládány ve vzdálenostech 5 m a na oba koncích směrem do exteriéru jsou vykonzolovány pro vytvořenín přesahu střechy v délce cca 1,7 m. Střešní konstrukce je dále doplněna dřevěnými řezanými ztužidly s ocelovými zavětrovacími kříži a rovněž tak z důvodu klopení i dřevěnými vzpěrkami. Z hlediska architektonického jsou lepené dřevěné vazníky ošetřeny lasurovacím lakem bez pigmentu, čímž je zachován přírozený vzhled dřevní hmoty. 
 
Fotogalerie montáže střešních konstrukcí :


Termín realizace : listopad až prosinec r. 2021

  • Tělocvična při ZŠ a MŠ v Praze Na Balabence

Střešní konstrukce realizované tělocvičny o půdorysných rozměrech cca 22 x 57 m mají nosnou konstrukci vyrobenou a dodánou z 11 ks lepených dřevěných přímých vazníků v osových vzdálenostech 5,5 m a ty jsou doplněny řezanými krovy a ztužidly. Pro zavětrování konstrukce ve střešní rovině jsou použity ocelové zavětrovací kříže. Na nosné konstrukci je položen střešní palubkový záklop, který z důvodu požární odolnosti konstrukce je silnější. Výška tělocvičny bude proměná a to od cca 7,3 m do 9,3 m a bude vytvářet pultovou střechu s malým spádem.  
Realizace této stavby je prováděna ve dvou etapách. První polovina realizace byla uskutečněna koncem roku 2021 a bude následovat počátkem roku 2022 druhá část. Jedná se o část tělocvičny, která bude podsklepená.   
 
Fotogalerie montáže střechy:Termín realizace: 1. polovina střechy - říjen až listopad r. 2021

  • Multifunkční centrum obce Jarpice

Stavba střešních konstrukcí tohoto objektu byla realizována naší společností postupně. Důvodem k přerušování prací byly požadavky ze strany Objednatele, a proto realizace těchto konstrukcí trvala poměrně dlouhou dobu.
Hlavní budova má konstrukci krovu dřevěnou, krokvovouMultifunkční hala je novostavbou atypického halového objektu, kde zastřešení je realizováno dvěma střechami sedlového tvaru, které jsou kotveny na stěnové sloupy z lepeného lamelového dřeva
    

Fotogalerie montáže dřevěných konstrukcí :
Termín realizace: květen až řijen r. 2021

  • Dřevěná lávka v Teplicích nad Metují

Dřevěná lávka, která je staticky nadimenzována pro pěší turistiku a cyklistický provoz, se nachází v katastru města Teplice nad Metují nedaleko Adršpašsko-teplických skal. Mostní nosnou konstrukci tvoří dvojice lepených plnostěných BSH nosníků doplněnou o ocelové příčníky, na kterých je přes dřevěné podélníky položena vlastní dubová mostovka. Dvojice hlavních lepených nosníků v obloukovém provedení je uložena s převýšením v uložení cca 1,2 m.
Celková délka lávky je cca 18 m s pochozí šířkou 2 m. Pro ochranu hlavních lepených nosníků je její horní část zakryta plechem, na kterém bude aplikováno ocelové zábradlí. To nebylo předmětem naší dodávky, proto není zatím namontováno a není na na fotogalerii. 
        
Fotogalerie montáže lávky : 


Termín realizace : květen r. 2021

  • Kolonáda z CLT panelů v Kadani

Pavilon kolonády, který je součástí reprezentativních prostor zahrady kadaňského hradu, byl zrealizován jako dřevostavba obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 22 x 2,5 m. Jedná se sloupovou konstrukci vyskládanou v pravidelném rastru podélně i příčně ztuženou systémem oblouků. Na dřevěné sloupy jsou použity lepené BSH prvkypro záklop a pro obloukové segmenty jsou použity příčně lepené CLT panely. Celá konstrukce je kotvena do betonových základů přes ocelové patky. 

Fotogalerie z realizace konstrukcí : 

 
Termín realizace : srpen - září r. 2020 
 
 

Závěrem tohoto článku " AKTUÁLNÍ REALIZACE " si dovolím připomenout několik zajímavých realizací naší společnosti z nedávné minulosti. Jedná se o stavby, které jsou v něčem vyjímečné a pro Vás dozajista zajímavé. 

 

Obchodní galerie Písek - dřevěná fasáda ze sibiřského modřínu

Zateplení fasády a dřevěný obklad u rodinného domu

Sportovní hala v Dobřanech
u Plzně


 

 

Od projekce
po splnění Vašich snů

 

   Aktuální realizace   

- Nedávno dokončená dřevěná lávka v Hořicích přes silnici I/35Dále přípravujeme nebo již realizujeme následující stavby :

- Tělocvična při ZŠ a MŠ v Praze Na Balabence

- Spojovací krček a altán NKÚ v Holešovicích 

- Střešní konstrukce výrobního areálu Kozlov u Křižanova

- Rodinný dům " Fojtka " v Libereckém kraji a přístřešek pro auta v Sudějově

- Sklad soli v Městci

- Nosná konstrukce seníku ve Voltuši

- Střešní konstrukce sportovní haly v Ostravě - Třebovicích
 

... více / zde

 

© Lepené dřevěné konstrukce LEKON TSK s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                     Všechna práva vyhrazena, 2011 LEKON TSK s.r.o.

Facebook