Rychlý kontakt : (+420) 233 901 201

Aktuální realizace

!!! Pokud se chceš dozvědět více o našich realizacích,
                   klikni na odkaz " reference" !!!
Naše společnost LEKON TSK s.r.o. v současné době připravuje
nebo již realizuje následující stavby:

  • Multifunkční sportovní hala v Čerčanech u Prahy

Multifunkční sportovní hala v Čerčanech u Prahy, jejíž nosnou konstrukcí jsou dřevěné lepené nosníky, má půdorysný rozměr 73 x 33,4 m s výškou v nejvyšším bodě 11,4 m nad úrovní podlahy. Nosná konstrukce vytvořená z lepeného lamelového dřeva má zaoblený tvar. Ten tvoří dvojice obloukových noh s minimálním radiusem ( jeden 4 m a druhý 5 m ) a dále střešní přímý nosník.
Staticky se jedná o rámovou konstrukci s kloubovým uložením do základových patek. Takto vytořené rámy jsou instalováni v osových vzdálenostech á 6 m. Celá konstrukce je doplněna nezbytnými lepenými dřevěnými ztužidly, ocelovými zavětrovacími kříži a dále dřevěnou konstrukcí štítových stěn z BSH hranolů a současně z pohledových KVH hranolů. 

Fotogalerie montáže konstrukcí :


Termín realiazece : březen - duben r. 2020

  • Turistická rozhledna v Albrechticích v Jizerských Horách

Rozhledna, která má vyhlídkovou plošinu ve 21 m, je zařazena do pilotního projektu Česko - polská hřebenovka. Konstrukce rozhledny je navržena a realizována jako dřevostavba z lepeného lamelového dřeva s ocelovými kotevními a zavětrovacími díly. Obvod je tvořen pravidelným osmibokým půdorysem o průměru 5 m. Jedná se o 8 svislých sloupů upevněných do horizontálně situovaných čtverců, které jsou o proti sobě otočeny o 45 stupňů. Na vrcholu je vyhlídková plošina téměř kruhová o průměru 6,5 m a zábradlí je ze svislých ocelových sloupků s výpletem ze smrkových větví. Takto zrealizovaná konstrukce zábradlí má na vrcholu připomínat " ptačí hnízdo "
 
Fotogalerie realizace rozhledny :


Termín realizace : květen až červen r. 2020  

  • Modřínový obklad haly v Chrášťanech

Na novostavbě sportovní haly jsme realizovali fasádní obklad vnějších stěn včetně zatepletí a nezbytné pojistné folie. Tepelná izolace o celkové tloušťce 140 mm je kladena ve dvou vrstvách a je kotvena pomocí zatloukacích hmoždinek. Na tepelné izolaci je aplikována speciální pojistná folie odolná UV záření. Dále jsou přes systém horizontálních a vertikálních latí kotvena pohledová dřevěná  modřínová prkna. Dřevinou je sibiřský modřín.
Prkna jsou stejné tloušťky 21 mm, ale mají rozdílnou šířku. Architektonickým požadavkem bylo zajistit na ploše fasády přerušení svislých spár mezi prkny. Po konzultaci s architekty byl zvolen systém pokládky prken, který se opakoval po cca 1 m a zabezpečoval právě požadavek přerušených spár mezi prkny. Šířkové rozměry fasádních modřínových prken jsou 95 mm, 120 mm a 140 mm. Speciálností této fasády kromě přerušení svislých spár mezi prkny je vložení černé síťky proti hmyzu do systému latí. 

Fotogalerie montáže obkladu :


Termín realizace : únor - březen r. 2020

  • Lávka Svatá Kateřina u Kolína 

Lávka pro pěší probíhá v mírném odstupu od silnice. V půdorysném zobrazení je lávka tvarově vedena ve dvou mírně zalomených úsecích o celkové délce cca 135 m. Delší část lávka je umístěna nad vlastní hladinou Kateřinského rybníka. Pochozí šířka lávky je cca 1,6 m.
Konstrukci lávky je vytvořena z několika na sebe navazujících ocelových nosných příhradových konstrukcí v délkách 10 a 7,5 m uložených na betonových pilířích. Naší dodávkou byly dřevěné části lávka. Konkrétně se jedná mostovku, podélníky, zábradlí a okopové lišty. Veškerá dřevní hmota je ze sibiřského modřínu bez lazurovacích nátěrů. 

Fotogalerie montáže lávky :


Termín realizace: prosinec r. 2019
   
  • Lávka v Kraslicích

 
Původní dřevěná lávka, která byla smrková, byla nahrazena lávkou novouNa nosnou konstrukci této lávky je použit výhradně modřín vyjma mostovky. Ta je dubová. 

 
Hlavní nosný sytém lávky tvoří dvojice trojkloubových obloukových lepených nosníků doplněných ocelovými táhly a dále zavěšenou dolní mostovkou. Prostorovou tuhost oblouků zajišťují dřevěná lepená ztužidla s ocelovými zavětrovacími kříži. Mostovka je zavěšena na oblouky pomocí ocelových táhel. Podélníky a příčníky opět s ocelovými zavětrovacími kříži tvoří podklad pro vlastní dubovou mostovku. Lávka má průchozí šířku 3,5 m a je dlouhá cca 20 m
 
Fotogalerie montáže lávky:Termín realizace
: říjen r.2019

  • Dřevěný obklad fasády ZŠ Psáry a Dolní Jirčany

Na nové ZŠ pro obce Psáry a Dolní Jirčany jsme na několika částech fasády realizovali dřevěný obklad. Ten je tvořen ze svislých latí z materiálu sibiřský modřín, který je kladen s protorovým uspořádáním. Jedna lať má tloušťku 60 mm a vedlejší je kladena s tloušťkou dvojnásobnou, což je 120 mm. Toto kladení tvoří na první pohled měnící se prostortové uspořádání. Nezbytnou podmínkou naší dodávky jsou i kotevní ocelové prvky, systém pomocých podkladních latí a nezbytné černé UV pojistné folie. Zateplení nebylo předmetem naší dodávky. 

Fotogalerie hotové fasády :

 
Termín realizace : duben - červenec r. 2019 
 

Závěrem tohoto článku " AKTUÁLNÍ REALIZACE " si dovolím připomenout několik zajímavých realizací naší společnosti z nedávné minulosti. Jedná se o stavby, které jsou v něčem vyjímečné a pro Vás dozajista zajímavé. 

 

Obchodní galerie Písek - dřevěná fasáda ze sibiřského modřínu

Zateplení fasády a dřevěný obklad u rodinného domu

Sportovní hala v Dobřanech
u Plzně


 

 

Od projekce
po splnění Vašich snů

 

   Aktuální realizace   

- Nedávno dokončená dřevěná lávka v Hořicích přes silnici I/35Dále přípravujeme nebo již realizujeme následující stavby :

- Střešní konstrukce novostavby vinařství Trávníček & Kořínek

- Sportovní hala v Čerčanech

- Dřevěná konstrukce areálu ledových sportů
na Praze 11 

- Turistická rozhledna v Albrechticích v Jizerských horách

- Dřevěné konstrukce lávky přes řeku Ohři ve Svatošských skalách 

... více / zde

 

© Lepené dřevěné konstrukce LEKON TSK s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                     Všechna práva vyhrazena, 2011 LEKON TSK s.r.o.

Facebook