Rychlý kontakt : (+420) 233 901 201

Aktuální realizace

!!! Pokud se chceš dozvědět více o našich realizacích,
                   klikni na odkaz " reference" !!!
Naše společnost LEKON TSK s.r.o. v současné době připravuje
nebo již realizuje následující stavby:

  • Vlajkové stožáry Černínského paláce v Praze

V sídle Ministerstva zahraničních věcí v Praze v Černínském paláci jsme realizovali dodávku a montáž nových dřevěných sloupů umístěných na balkóně prvního patra a to nad hlavním vchodem do objektu. Dvojice lepených dřevěných sloupů, vyrobených z lepeného středoevropského modřínu, má kónický tvar s kruhových průřezem s následujícími rozměry. Průměr je proměný od 240 mm u paty sloupu do 120 mm ve vrcholu. Délka sloupů je cca 6 m. Veškeré ocelové prvky i spojovací materiál jsou původní. Byly pouze očištěny, zbaneveny připadné rzi a ošetřeny novým nátěrem. Toto ovšem nebylo předmětem naší dodávky. To si zajišťoval generální dodavatel ve své režii, my jsme mu pouze pomáhali s jejich montáží. 
   
Fotogalerie montáže lepených dřevěných sloupů :

 

Termín realizace : prosinec r. 2023

  • Dřevěné konstrukce sportovní haly v Bernarticích

Naše společnost realizovala na této stavbě sportovní haly v Bernarticích dřevěnou nosnou konstrukci z lepeného lamelového dřeva doplněnou o KVH hranoly nebo řezané hranoly z masivu. Dřevní hmotou je smrk. Dále jsme zde realizovali část střešního pláště a fasádní provětrávaný obklad, který je kotven přes sendvičové polyuretanové panely k nosné dřevěné konstrukci stěn a štítů. 
Nosnou konstrukcí haly tvoří dřevěné rámy s lepenými BSH stojkami a střešními BSH sedlovými vazníky s proměnou výškou. Pro zavětrování dřevěné konstrukce jsou použity jak v podélném, tak i v příčném směru ocelové zavětrovací kříže. Půdorysné rozměry takto vytvořené rámové konstrukce jsou cca 34 x 16 m a rámy jsou v osových vzdálenostech 4,2 m. 
              
Fotogalerie montáže BSH a KVH konstrukcí :
 


Termín realizace : nosná konstrukve v září r. 2023 a vnější fasádní obklady v listopadu r. 2023 

  • Lávky na cyklostezce Herálec - Svratka

Dřevěné lávky volné šířky 2,5 m jsou provedeny z rostlého dubu a modřínuNa zaberaněných dubových pilotech průměru 300 mm, které ovšem nerealizovala naše společnot, jsou osazeny příčné modřínové trámy rozměrů 300 / 200 mm a nich jsou uloženy podélníky rozměrů 250 / 300 mm. Dřevinou je opět řezaný modřín. Na takto vytvořené nosné konstrukci je ukotvena konstrukce zábradlí a rovněž tak vlastní mostovka. Zábradlí i mostovka jsou z rostléhu dubového řeziva
Veškerá dřevní hmota použita na těchto lávkách je ošetřena bezbarvou tlakovou impregnací bez lazurovacího nátěru.
Nejdelší vícepólová lávka přes stávající močály je délky cca 75 mKratší jednopólové jsou v délkách od 5,7m do 6,5 m.

Fotogalerie montáže dlouhé lávky : Fototogalerie montáže malých lávek :
Termín realizace : říjen - listopad r. 2023 

  • Nosná konstrukce seníku ve Voltuši

Dřevěná konstrukce nadzemní části seníku ve Voltuši u Rožmitálu pod Třemšínem je realizována z BSH, KVH i DOU/TRIO hranolů. Konstrukce má sedlový tvar střechy uložený na dřevěných sloupech se vzpěrami. Z hlediska statického se jedná se o klasickou trojkloubovou konstrukci, která má půdorysné rozměry cca 62 x 20 m s výškou ve vrcholu 8,4 m. 
 
Fotogalerie montáže nosné konstrukce :


Termín realizace : srpen - září r. 2023   

  • Tělocvična realizovaná při 20. ZŠ v Plzni

Na tělocvičně při 20. ZŠ v Plzni jsme realizovali střešní nosné konstrukce. Hlavním prvkem jsou pohledové lepené dřevěné sedlové BSH vazníky ukládány do betonových "uší" a následně doplněné o nepohledové KVH hranoly. Sedlové vazníky jsou ošetřeny bezbarvým lazurovacím nátěrem, KVH hranoly jsou pouze impregnovány.
Nepohledovost KVH hranolů bude následně řešena tak, že budou zakryty dřevěnými trojstraně hoblovanými prkny kladenými s mezerou. Z důvodu neprůhlednosti bude konstrukce doplněna černou síťovinou ukládanou mezi KVH hranoly a hoblovaná pohledová prkna.  

Fotogalerie montáže střešních konstrukcí :


Termín realizace : srpen r. 2023   

  • SKYBOX hotelu INTERCONTINENTAL v Praze

Nosná konstrukce SKYBOXU je tvořena ze sedmi dřevěných rámů, z nichž čtyři mají částečně šikmou stojku. Rámy jsou z lepeného lamelového dřeva v přímém provedení průřezu 180/360 mm v osových vzdálenostech od cca 1,5 m do 3 m. Všechna rámy jsou na rozpon 6,17 m a jsou různě kotveny. Někde jsou vetknuty do železobetonové konstrukce, někde jsou uloženy kloubově. Rámové rohy v dřevěné konstrukci jsou řešeny přes vložené styčníkové plechy s kolíky a vruty. Vše je z důvodu architektonického zaslepeno dřevěnými zátkami. 
Celá dřevěná konstrukce je navržena a zrealizována tak, aby měla požadovanou požární odolnost R30. Půdorysné rozměry SKYBOXU nejsou velké, jedná se o konstrukci půdorysu 11,84 x 6,17 m s výškou 5,271 m. Zajímavostí a zvláštností na této stavbě bude její opláštění. To bude provedeno pouze skleněnými stěnami a rovněž skleněným stropem. 

Fotogalerie montáže rámových konstrukcí :Termín realizace : červen r. 2023
    
  • Dřevěný obklad BD Klamovka na Praze 5

Naše společnost realizuje na stavbě bytových domů Klamovka na Praze 5 fasádní obklad z Thermowoodu. Jedná se o čtyři objekty stejného obdélníkového půdorysu  o rozměrech 19,2 x 17,6 m. Bytové domy - objekty mají čtyři nadzemní a jedno podzemí podlaží, což bude garážové stání. 
Fasáda domů je tvarově jednoduchá a její součástí je i zateplovací systém s provětrávanou mezerou a nezbytnou pojistnou folií. Obkladovým materiálem je  dřevěný Thermowood v přírodním odstínu, z důvodu zachování struktury dřeva.
 
Fotogalerie montáže obkladu :Termín realizace : zahájení říjen r. 2022 a montážní práce stále probíhají
 
 

Závěrem tohoto článku " AKTUÁLNÍ REALIZACE " si dovolím připomenout několik zajímavých realizací naší společnosti z nedávné minulosti. Jedná se o stavby, které jsou v něčem vyjímečné a pro Vás dozajista zajímavé. 

 

Obchodní galerie Písek - dřevěná fasáda ze sibiřského modřínu

Zateplení fasády a dřevěný obklad u rodinného domu

Sportovní hala v Dobřanech
u Plzně


 

 

Od projekce
po splnění Vašich snů

 

   Aktuální realizace   

- Architektonický skvost ateliéru JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, na jejíž realizaci jsme se podíleli montáží dřevěných konstrukcí Dále přípravujeme nebo již realizujeme následující stavby :


- Střešní konstrukce skladu soli v Letech u Písku včetně obkladů

- Lávka v Teplicích nad Metují
  
- Tělocvična ZŠ - Brno Chrlice

- Lepená konstrukce pro fasádu a střechu v Brně - Vlněná, budova I 

... více / zde

 

© Lepené dřevěné konstrukce LEKON TSK s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                     Všechna práva vyhrazena, 2011 LEKON TSK s.r.o.

Facebook