Rychlý kontakt : (+420) 233 901 201

Aktuální realizace

 
!!! Pokud se chceš dozvědět více o našich realizacích,
                   klikni na odkaz " reference" !!!
Naše společnost LEKON TSK s.r.o. v současné době připravuje
nebo již realizuje následující stavby:

  • Rekonstrukce Lazebnického mostu v Českém Krumlově

Původní Lazebnický most v Českém Krumlově byl díky špatnému stavu rekonstruován a to tak, aby byl zachován původní vzhled celého mostu. Naše společnost se na této rekonstrukci podílela dodávkou a montáží mostního svršku z dřevní hmoty, což je duhová mostovka, příčníky, dále chodníky a konstrukce zábradlí.
Most je přímý a má dvě pole o rozpětí cca 18 a 21 m. Volná šířka mostu je  6,7 m. Nosným systémem mostu jsou ocelové HEB profily doplněné o dřevěné příčníky. Na těch je potom uložena vlastní dubová mostovka, která je kladena šikmo.

Termín realizace : duben - květen r. 2023    


  • Areál SSUD na D4 v Letech u Písku se skladem soli

Při realizaci nových úseků dálnice D4 za Příbramí, kdy stavba dálnice byla hrazena privátními subjekty, se v Letech u Písku realizoval nový areál SSUD. Jedním z několika objektů byl i sklad soli. A právě zde na tomto objektu jsme dodávali a montovali střešní konstrukce. Jednalo se o podobnou realizaci skladu soli, který jsme v roce 2022 dodávali v Městci a to při stavbě nových úseků dálnice D35.
Sklad soli o půdorysných rozměrech 24,4 x  19,7 m má nosnou střešní konstrukci z 5 ks sedlových lepených dřevěných vazníků se spodní pásnicí přímou doplněnou o 2 ks štítových vazníků se stejným tvarem, ale s menší tloušťkou. Střešní konstrukci dále tvoří řezané dřevěné krovyřezaná ztužidla a rovněž tak řezané dřevěné zavětrovací prvky. Na takto vytvořené střešní konstrukci jsou jako záklop použity OSB desky tl. 25 mm.                                        
Fotogalerie montáže střešních konstrukcí skladu soli :
 


Termín realizace : únor r. 2023

  • Tělocvična při ZŠ a MŠ v Brně - Chrlicích

Při stávající ZŠ a MŠ v Brně Chrlicích jsme realizovali střešní nosné konstrukce tělocvičny s nezbytným zázemím. Jako nosný prvek je použito lepené lamelové dřevo sedlového tvaru se spodní přímou pásnicí, které jsou délky cca 14,7 m a vytváří nosný systém o půdorysných rozměrech cca 30 x 15 m. Konstrukce je doplněna lepenými dřevěnými ztužidly s ocelovými zavětrovacími kříži ve dvou polích.
Zázemí, které tvoří přístavky u štítových stěn o půdorysných rozměrech podstatně menčích, mají nosné střešní konstrukce také z lepeného lamelového dřeva. 
                        
Fotogalerie montáže střešních konstrukcí :
 


Termín realizace : únor až březen r. 2023

  • Vlajkové stožáry Černínského paláce v Praze

V sídle Ministerstva zahraničních věcí v Praze v Černínském paláci jsme realizovali dodávku a montáž nových dřevěných sloupů umístěných na balkóně prvního patra a to nad hlavním vchodem do objektu. Dvojice lepených dřevěných sloupů, vyrobených z lepeného středoevropského modřínu, má kónický tvar s kruhových průřezem s následujícími rozměry. Průměr je proměný od 240 mm u paty sloupu do 120 mm ve vrcholu. Délka sloupů je cca 6 m. Veškeré ocelové prvky i spojovací materiál jsou původní. Byly pouze očištěny, zbaneveny připadné rzi a ošetřeny novým nátěrem. Toto ovšem nebylo předmětem naší dodávky. To si zajišťoval generální dodavatel ve své režii, my jsme mu pouze pomáhali s jejich montáží. 
   
Fotogalerie montáže lepených dřevěných sloupů :

 

Termín realizace : prosinec r. 2023

  • Dřevěné konstrukce sportovní haly v Bernarticích

Naše společnost realizovala na této stavbě sportovní haly v Bernarticích dřevěnou nosnou konstrukci z lepeného lamelového dřeva doplněnou o KVH hranoly nebo řezané hranoly z masivu. Dřevní hmotou je smrk. Dále jsme zde realizovali část střešního pláště a fasádní provětrávaný obklad, který je kotven přes sendvičové polyuretanové panely k nosné dřevěné konstrukci stěn a štítů. 
Nosnou konstrukcí haly tvoří dřevěné rámy s lepenými BSH stojkami a střešními BSH sedlovými vazníky s proměnou výškou. Pro zavětrování dřevěné konstrukce jsou použity jak v podélném, tak i v příčném směru ocelové zavětrovací kříže. Půdorysné rozměry takto vytvořené rámové konstrukce jsou cca 34 x 16 m a rámy jsou v osových vzdálenostech 4,2 m. 
              
Fotogalerie montáže BSH a KVH konstrukcí :
 


Termín realizace : nosná konstrukve v září r. 2023 a vnější fasádní obklady v listopadu r. 2023 

  • Lávky na cyklostezce Herálec - Svratka

Dřevěné lávky volné šířky 2,5 m jsou provedeny z rostlého dubu a modřínuNa zaberaněných dubových pilotech průměru 300 mm, které ovšem nerealizovala naše společnot, jsou osazeny příčné modřínové trámy rozměrů 300 / 200 mm a nich jsou uloženy podélníky rozměrů 250 / 300 mm. Dřevinou je opět řezaný modřín. Na takto vytvořené nosné konstrukci je ukotvena konstrukce zábradlí a rovněž tak vlastní mostovka. Zábradlí i mostovka jsou z rostléhu dubového řeziva
Veškerá dřevní hmota použita na těchto lávkách je ošetřena bezbarvou tlakovou impregnací bez lazurovacího nátěru.
Nejdelší vícepólová lávka přes stávající močály je délky cca 75 mKratší jednopólové jsou v délkách od 5,7m do 6,5 m.

Fotogalerie montáže dlouhé lávky : Fototogalerie montáže malých lávek :
Termín realizace : říjen - listopad r. 2023 
    
  • Dřevěný obklad BD Klamovka na Praze 5


Naše společnost realizuje na stavbě bytových domů Klamovka na Praze 5 fasádní obklad z Thermowoodu. Jedná se o čtyři objekty stejného obdélníkového půdorysu  o rozměrech 19,2 x 17,6 m. Bytové domy - objekty mají čtyři nadzemní a jedno podzemí podlaží, což bude garážové stání. 
Fasáda domů je tvarově jednoduchá a její součástí je i zateplovací systém s provětrávanou mezerou a nezbytnou pojistnou folií. Obkladovým materiálem je  dřevěný Thermowood v přírodním odstínu, z důvodu zachování struktury dřeva.
 
Fotogalerie montáže obkladu :Termín realizace : zahájení říjen r. 2022 - dokončení prosinerc r. 2023
 
 

Závěrem tohoto článku " AKTUÁLNÍ REALIZACE " si dovolím připomenout několik zajímavých realizací naší společnosti z nedávné minulosti. Jedná se o stavby, které jsou v něčem vyjímečné a pro Vás dozajista zajímavé. 

 

Obchodní galerie Písek - dřevěná fasáda ze sibiřského modřínu

Zateplení fasády a dřevěný obklad u rodinného domu

Sportovní hala v Dobřanech
u Plzně


 

 

Od projekce
po splnění Vašich snů

 

   Aktuální realizace   

- Architektonický skvost ateliéru JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, na jejíž realizaci jsme se podíleli montáží dřevěných konstrukcí Dále přípravujeme nebo již realizujeme následující stavby :


- Střešní konstrukce skladu soli v Letech u Písku včetně obkladů

- Lávka v Teplicích nad Metují
  
- Tělocvična ZŠ - Brno Chrlice

- Lepená konstrukce pro fasádu a střechu v Brně - Vlněná, budova I 

... více / zde

 

© Lepené dřevěné konstrukce LEKON TSK s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                     Všechna práva vyhrazena, 2011 LEKON TSK s.r.o.

Facebook