Rychlý kontakt : (+420) 233 901 201

Aktuální realizace

!!! Pokud se chceš dozvědět více o našich realizacích,
                   klikni na odkaz " reference" !!!
Naše společnost LEKON TSK s.r.o. v současné době připravuje
nebo již realizuje následující stavby:

  • Dřevěný obklad BD Klamovka na Praze 5

Naše společnost realizuje na stavbě bytových domů Klamovka na Praze 5 fasádní obklad z Thermowoodu. Jedná se o čtyři objekty stejného obdélníkového půdorysu  o rozměrech 19,2 x 17,6 m. Bytové domy - objekty mají čtyři nadzemní a jedno podzemí podlaží, což bude garážové stání. 
Fasáda domů je tvarově jednoduchá a její součástí je i zateplovací systém s provětrávanou mezerou a nezbytnou pojistnou folií. Obkladovým materiálem je  dřevěný Thermowood v přírodním odstínu, z důvodu zachování struktury dřeva.
 
Fotogalerie montáže obkladu :Termín realizace : zahájení říjen r. 2022 a montážní práce stále probíhají

  • Areál SSÚD v Městci se skladem soli a provozními objekty

Na stavbě údržbového areálu SSÚD u dálnice D 35 v Městci jsme zrealizovali střešní konstrukce skladu soli a provozního objektu a rovněž tak dřevěné fasádní obklady
Sklad soli má nosný systém zastřešení z lepených lamelového dřeva v přímém provedení a je doplněn o řezané krokve a zavětrování s pomocí dřevěných hranolů. Vzhledem k tomu, že se bude v budoucnu jednat o velice agresivní prostředí, byla kontrukce navržena a zrealizována pokud možno s mimimem ocelových prvků. Co nešlo nahradit a kde se ocelové prvky musely použít, bylo přistoupeno ke speciální povrchové úpravě a ochramě těchto ocelových částí. Na provozní a správní budově areálu byly použity klasické sponkované Gang - Nail příhradové nosníky se zavětrovacími dřevěnými prvky. 
Co se týká obkladu, tak veškeré objekty jsou někde částečně někde plně obloženy dřevěnými hranoly. Ty jsou ze sibiřského modřínuprofilu RHOMBUS o rozměrech 26/68 mm a jsou kladeny horizontálně na systém pomocných dřevěných nebo ocelových prvků. 
         
Fotogalerie realizace střešních konstrukcí : Fotogalerie realizace obkladů : 


Termín realizace : březen až prosinec r. 2022

  • Dřevěné konstrukce fotbalové tribuny v Postoloprtech


Novostavba objektu na fotbalovém stadionu slouží jako tribuna pro návštěvními fotbalových utkání, šatny a nezbytné zázemí pro fotbalový klub FK Postoloprty. Konstrukčně se jedná o kombinovaný systém zděné konstrukce z betonových tvarovek a dřevěné konstrukce zastřešení a dřevěných stěnových obkladů. Dřevěné konstrukce byly právě na této stavbě naší realizací.
Střecha a její konstrukce je zrealizována jako pultová s minimálním spádem. Hlavním nosným prvkem jsou dřevěné vazníky z lepeného dřeva o proměné výšceVazníky jsou uloženy prostřednictvím ocelových patek na ocelové sloupy a to v místě tribuny a na druhé straně na dřevěné opět lepené sloupy. Konstrukce je doplněna lepenými ztužidly a ocelovými zavětrovacími kříži. Na takto vytvořené nosné kosntrukci jsou uloženy pomocné řezané krokve, které jsou v pohledové části nad tribunou ohoblovány a ošertřeny stejným nátěrem jako nosné lepené vazníky. Ve skladbě vnitřních společenských prostor jsou krovy pouze řezané, nehoblované a jsou zespoda zakryty OSB deskami. Jako záklop střechy jsou na horní hraně krokví uložena dřevěná prkna. V pohledové části střešní konstrukce jsou ohoblována a ošetřena nátěrem a v nepohledové části jako hrubý, nehoblovaný záklop. Skladba střešních konstrukcí je doplněna i tepelnou izolaci s nezbytným systém pojistných folií.
Předmětem naší dodávky byly i dřevěné obklady stěn, někde z palubek na pero a drážku, jinde z podlahových palubek a v mnoha čátech doplněná o tepenou izolaci s porotěsnou folií. V neposlední řadě byl naší dodávkou i systém vnějšího obkladu fasády z ostrohraných hranolů s pomocnou nosnou dřevěnou konstrukcí a konstrukcí stěnového záklopu ze sádrovláknitých desek fermacellzajišťující požadovanou požární odolnost stěn.
 
Fotogalerie realizace dřevěných konstrukcí : 


Termín realizace : květen až říjen r. 2022        

  • Střecha sportovní haly v Dolním Třeboníně

Realizace střešních konstrukcí byla prováděna postupně a to ve dvou etapách. Vlastní sportovní hala je zrealizována jako klasická trojkloubová dřevěná konstrukce z lepeného lamelového dřeva v obloukovém provedení kotvená do zvýšených betonových patek a je doplněna o systém řezaných dřevěných ztužidel s ocelovými zavětrovacími kříži. Štítové stěny tvoří dřevěné svislé sloupy. Malá poznámka k obloukovým vazníkům, ty jsou vyrobeny a dodány s poměrně malým vnitřním poloměrem. Ten je něco málo přes 8 m. Na takto vytvořené střešní dřevěné konstrukci jsou následně položeny trapézové plechy, které tvoří nosnou část střešního pláště. Trapézové plechy ovšem nebyly předmětem naší dodávky.
Po krátké montážní přestávce v délce cca 2 měsíců jsme následně zrealizovali střešní konstrukce zázemí. Ty jsou z přímých řezaných nebo lepených krovů a jsou doplněny o nosný záklop z OSB desek.
          
Fotogalerie montáže střešních nosných konstrukcí :


Termín realizace : oblouková hala v 07 a přímé prvky zázemí v 09 vše r. 2022 

  • Střešní konstrukce haly v Ostravě - Třebovicích

Střešní nosné konstrukce sportovní haly jsou z lepeného lamelového dřeva ve tvaru sedlových vazníků s obloukovou spodní pásnicí s minimálním nadvýšením a z řzaných hoblovaných ztužidel ze smrkového masivu. Z důvodu zabezpečení lepených vazníků proti klopení je konstrukce v několika místech doplněna o dřevěné vzpěrky a to opět z masivu.
Na této konstrukci je zajímavostí především požadavek vycházející ze zadání a to vytvoření otvorů v lepených vaznících pro možnost uložení vzduchtechnického potrubí. Průměr těchto otvorů je 850 mm.
Ještě něco málo k technickým parametrům haly. Střešní konstrukce zakrývá halu o půdorysném rozměru cca 45 x 27 m a vazníky jsou uloženy ve výšce cca 10 m.   
 
Fotogalerie montáže střešních nosných konstrukcí :Termín realizace : červen r. 2022 
 
  • Spojovací krček a altán NKÚ v Praze - Holešovicách


Na novostavbě sídla NKÚ v Praze - Holešovicích jsme realizovali spojovací krček mezi dvěma kancelářskými objekty. Jedná se o spojovací lávku - koridor, jehož nosnou konstrukcí je příhradová dřevěná konstrukce z lepeného lamelového dřeva doplněná o konstrukci podlah a zastřešení. Lávka je dvoupodlažní a bude sloužit pro pěší provoz mezi oběma objekty v úrovni 4. a 5. nadzemního podlaží. 

Opláštění koridoru, dle našeho pohledu bohužel, je vypuštěno. Vzhledem k absenci pláště je spojovací krček vystaven exteriérovým podmínkám měnícím se v průběhu roku. 

Fotogalerie montáže spojovacího krčku :
 

Termín realizace : listopad r. 2021
 
 

Závěrem tohoto článku " AKTUÁLNÍ REALIZACE " si dovolím připomenout několik zajímavých realizací naší společnosti z nedávné minulosti. Jedná se o stavby, které jsou v něčem vyjímečné a pro Vás dozajista zajímavé. 

 

Obchodní galerie Písek - dřevěná fasáda ze sibiřského modřínu

Zateplení fasády a dřevěný obklad u rodinného domu

Sportovní hala v Dobřanech
u Plzně


 

 

Od projekce
po splnění Vašich snů

 

   Aktuální realizace   

- Nedávno dokončená dřevěná lávka v Hořicích přes silnici I/35Dále přípravujeme nebo již realizujeme následující stavby :

-  Nosná konstrukce seníku ve Voltuši

- Dřevěný obklad a zateplení BD Praha  - KLamovka

- Střecha tělocvičny v Ondřejově

- Sky Box hotelu Intercontinental v Praze

- Stavební úpravy kostela v Praze na Žižkově

- Rekonstrukce střechy haly ve Štětí

- Lepená konstrukce pro fasádu a střechu v Brně - Vlněná, budova I

- Dřevěné konstrukce sportovní haly v Bernarticích 

... více / zde

 

© Lepené dřevěné konstrukce LEKON TSK s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                     Všechna práva vyhrazena, 2011 LEKON TSK s.r.o.

Facebook