Rychlý kontakt : (+420) 233 901 201

Multifunkční objekt v obci Litvínovice


Na stavbě multifunkčního objektu v Litvínovicích u Českých Budějovic jsme realizovali střešní nosné konstrukce včetně střešního pláště a dřevěného podhledu a rovněž tak vnější obklad fasády z hoblovaných modřínových prken s mezerou. Jedná se o objekt přibližně obdélníkového průřezu o rozměrech cca 40 x 18,5 m. Výškově je objekt rozdělen na dvě části - přízemní a dvoupodlažní.
Střešní konstrukce dvoupodlažní části tvoří dvojice ocelových příhradových obloukových střešních nosníků, ke kterým je přikotven hlavní podélný přímý lepený dřevěný vazník a který současně vytváří podporu pro budoucí střešní světlík. K lepenému přímému vazníku jsou přikotveny přes ocelové styčníkové plechy další střešní lepené obloukové vazníky. Ty svojí druhou stranou leží přímo na železobetonových stěnových sloupech. Nosná konstrukce je dále doplněna řezanými dřevěnými krovy. Přízemní část objektu je zastřešena pomocí lepeného obloukového vazníku umístěného cca v půlce rozponu a je doplněna opět řezanými dřevěnými krovy. Na jedné straně jsou krovy kotveny do stěny a druhé přesahují přes štítovou stěnu a vytváží součaně konstrukci římsy.
Zajímavostí na této stavbě je zajištění požadavku na požární odolnost střešního pláště nižšího objektu - objektu budoucích garáží. Zde je předepsán požadavem na zabezpečení požární odolnosti 30 min. Tento vysoký požadevek zajišťujeme montáží podhledu s OSB deskami, které jsou na jedné straně ošetřeny protipožární látkou na bázi oxidu hořčíku. Ve spolupráci s výrobcem OSB desek se nám tento požadavek podařilo splnit a to i když se jedná o střešní plášť v obloukovém provedení. Myslíme si, že je to první aplikace tohoto produktu na českém trhu v obloukovém provedení. 
Fasádní obklad, který je realizován z hoblovaného sibiřského modřínu se zkosenými hranami, je položen na dvakrát překládaném systému dřevěných latí s vloženou tepelnou izolací o celkové tloušťce 200 mm.  Skladba fasády je doplněna UV stabilní pojistnou folií. 

Fotogalerie montáže střešních konstrukcí :


Termín relizace : zahájení montáže přelom duben / květen 2015
          

Od projekce
po splnění Vašich snů

 

   Aktuální realizace   

- Architektonický skvost ateliéru JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, na jejíž realizaci jsme se podíleli montáží dřevěných konstrukcí Dále přípravujeme nebo již realizujeme následující stavby :


- Střešní konstrukce skladu soli v Letech u Písku včetně obkladů

- Lávka v Teplicích nad Metují
  
- Tělocvična ZŠ - Brno Chrlice

- Lepená konstrukce pro fasádu a střechu v Brně - Vlněná, budova I 

... více / zde

 

© Lepené dřevěné konstrukce LEKON TSK s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                     Všechna práva vyhrazena, 2011 LEKON TSK s.r.o.

Facebook