Rychlý kontakt : (+420) 233 901 201

Rekonstrukce lávky ( rechle ) v Lenoře
 
Historický objekt lávky v Lenoře na Šumavě, který dříve sloužil jako rechle, byl svého času postaven pro zadržování plaveného dřeva na Teplé Vltavě. Byly to vlastně trámy na přes vodu, z nichž vždy jeden byl opatřen otvory pro bidla.
Později, kdy se již přestalo plavit dřevo, byla tato lávka zastřešena. Důvodem pro zastřešení bylo patrně zachování historických konstrukcí. Pro zastřešení byla použita vázaná konstrukce krovu se sklonem cca 45° s valbami. Krov spočívá na vaznicích, které jsou vynášeny dvojitými věšadly. Lávka je cca 2,25 m široká, na délku je lávka rozdělena jedním mezilehlým pilířem na dvě pole. Ta jsou dlouhá cca 14,5 m + 14 m.
Práce ne rekonstrukci historického objektu lávky začaly rozebíráním konstrukce lávky, kdy byl postupně zjišťován stav jednotlivých prvků a byla provedena jejich pasportizace. Následně bylo znalcem v oboru mykologie provedeno posouzení jednotlivých dřevěných prvků, na základě kterého bylo rozhodnuto o nutnosti výměny nebo v lepším případě pouze o volbě nápravy v podobě odříznutí napadených částí a nastavení prvku. 

Fotogalerie lávky před rekonstrukcí :Fotogalerie demontážních prací na lávce :


Pro návrh rekonstrukce byl jedním z rozhodujících požadavků zachování průřezů jednotlivých prvků konstrukce při jejich výměně za nové a zachování co nejvíce původních prvků. Při statickém posouzení podlahových trámů bylo zjištěno, že tyto nejsou schopny přenášet rovnoměrné zatížení chodci. Nejsou schopné sami o sobě, jako prosté nosníky s rozpětím cca 14 m resp. 14,5 m, přenášet ani zatížení, které vyplývá z návrhu tesařských spojů konstrukce věšadla. Proto bylo jejich podepření věšadly, a tím zkrácení rozpětí, nezbytné. 
Stav původních podlahových trámů byl takový, že při rekonstrukci bylo nutné některé zcela nahradit novými, u jiných bylo nutné zaříznutí napadených, uhnilých konců a nastavení podélným jednoduchým přeplátováním doplněným o svorníky a ozubené hmoždíky pro zajištění správné statické funkce. 
Věšadla byla provedena jako nová navazující na původní konstrukci krovu a další původní prvky a to tak, aby co možná nejvíce respektovaly původní geometrii. Každé z věšadel je trochu jiné. Věšadla jsou nyní plně funkční včetně příčníků. To znamená, že vynáší nejen střechu, ale „odlehčují“ i původním podlahovým trámům. Nové konstrukce jsou provedeny z řezaného hoblovaného dřeva v rozměrech podle původních trámů a pro styčníky jsou použity tesařské spoje, které jsou zesíleny přidanými ocelovými prvky se svorníky.
Jako krytina byl použit dřevěný šindel kladený ve dvou vrstvách. Pro boční obklad byla použita prkna rozdílných šířek. Prkna jsou kladena s mezerami. Tyto mezery jsou překryty latěmi. Na horní hraně prken je vytvořen lem tak, jak bylo u původního obkladu. Obklad přechází i do čel lávky. Zde je provedeno vše tak, jak bylo před demontáží s ohledem na stav původních dřevěných prvků. Otvory v čelech lávky jsou ponechány otevřené. 

Fotogalerie montáže nových prvků lávky s původními opravenými částmi :


Termín realizace : červenec 2014 až leden 2015

 
   

Od projekce
po splnění Vašich snů

 

   Aktuální realizace   

- Architektonický skvost ateliéru JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, na jejíž realizaci jsme se podíleli montáží dřevěných konstrukcí Dále přípravujeme nebo již realizujeme následující stavby :


- Střešní konstrukce skladu soli v Letech u Písku včetně obkladů

- Lávka v Teplicích nad Metují
  
- Tělocvična ZŠ - Brno Chrlice

- Lepená konstrukce pro fasádu a střechu v Brně - Vlněná, budova I 

... více / zde

 

© Lepené dřevěné konstrukce LEKON TSK s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                     Všechna práva vyhrazena, 2011 LEKON TSK s.r.o.

Facebook