Rychlý kontakt : (+420) 233 901 201

Dřevěné konstrukce

Firma LEKON TSK používá mnoho různých typů střešních a jiných konstrukcí.

  • Střešní konstrukce ze sbíjených příhradových vazníků, lepené příhradové konstrukce, lepené nosníky, lepené rámy, kombinované vazníky na malé objekty (RD, sklady) na velké objekty (haly, tělocvičny, tenisové kurty, zimní stadiony, výrobní haly), atypické konstrukce ze dřeva a oceli. Krovy tesařsky vázané pro všechny druhy staveb.
  • Kompletní dodávky střešní konstrukce včetně střešní krytiny a klempířských prvků, tepelných izolaci a fólií, podhledů z palubek a prken včetně zpracování projekční a realizační dokumentace. Statické výpočty a návrhy dřevěných konstrukcí.
  • !!! Poklud se chceš dozvědět více o našich již zrealizovavých stavbách, klikni na hlavní stránce na " reference" !!!

Stručná charakteristika jednotlivých typů konstrukcí

Konstrukce z lepeného dřeva
Konstrukce z lepeného dřeva mají v současné době stále vyšší oblibu díky svým nenahraditelným vlastnostem, přirozenému vzhledu a úsilí společnosti o využití obnovitelných přírodních zdrojů, což dřevo bezesporu je.
Tyto konstrukce jsou velmi vhodné právě na zastřešení středních a velkých objektů (hal, tělocvičen, bazénů apod.), ale i daleko větších prostor, jako jsou zimní stadiony, tenisové kurty, výstavní budovy. S rostoucím rozpětím a plochou konstrukcí stoupá jejich hospodárnost oproti ocelovým a kombinovaným konstrukcím. Kromě daleko lepších parametrů v požární odolnosti, nevyžadují takovou údržbu jako konstrukce ocelové.
Konstrukce ze sbíjených příhradových vazníků
Konstrukce střech a dřevěných konstrukcí s použitím dřevěných sbíjených příhradových vazníků se řadí mezi lehké konstrukce. Mezi jejich hlavní výhody patří cenová dostupnost, použití na větší rozpony krovů a rychlost samotné montáže.
Nejčastěji jsou používány sbíjené příhradové vazníky se styčníkovými deskami v systému Gang-nail, který patří mezi nejrozšířenější.
Montáž není tak náročná, jako u klasického krovu a i u složitějších tvarů střech se dá zvládnou v několika dnech.
Hlavní nevýhodou je vnitřní prutová konstrukce vazníku, která znesnadňuje využití prostoru mezi vazníky pro podkroví či jiné účely. I zde však existuje řešení a konstrukční provedení vazníků lze částečně přizpůsobit požadavkům pro využití těchto prostor.
Konstrukce krovu tesařsky vázané (soustavy vaznicové a vazníkové)
Konstrukce klasické z krovu tesařsky vázaných a jednoduchých (soustavy vaznicové) se stále používají a používat budou. Jejich využití je zřejmé hlavně pro zděné rodinné domky a menší budovy, pro rekonstrukce a opravy starších objektů, kde se od krovu požaduje buďto pouze hlavní nosná funkce nebo současně i využití pro pohledový prvek v interiéru.
Nejčastěji dochází ke kombinování jednotlivých typů konstrukcí s konstrukcí klasického krovu (soustava vazníková). Např. hlavní část krovu z lepených nosníků a řezané vaznice (krokve po vlašsku) nebo hlavní středový nosník ze sbíjeného příhradového vazníku a na něj položené krokve. Využití vazníkové soustavy přináší mnohdy finanční úspory a řeší náročné požadavky na jednoduchost konstrukce.
Konstrukce atypické
Atypické konstrukce jsou ve většině případů kombinací výše uvedených konstrukcí s mnohem náročnějšími požadavky na vzhled, konstrukci samotnou a odolnost pro vnějším vlivům ve snaze zrealizovat mnohdy extrémně náročné požadavky architektů a projektantů. Že se tyto vlastnosti daří úspěšně řešit, je patrné na doposud realizovaných stavbách a snaze architektů oslovit odborné firmy a instituce ještě před konečným rozhodnutím navrhovaného projektu. Takovýto přístup téměř vždy končí úspěšným dokončením celého díla a předáním spokojenému zákazníkovi.

Rekonstrukce
Rekonstrukce dřevěných částí staveb je mnohdy přehlíženou tesařskou činností. Je pravda, že jde o náročnou a zdlouhavou práci a ne každá firma se odváží provádět rekonstrukci větších objektů, včetně potřebného průzkumu a odborného posouzení stavu napadení a poškození dřevěných konstrukcí a krovů. Neodborný zásah zde může mít za následek další škody vzniklé i neúmyslně, např. nedůsledným odstraněním napadených materiálů a jejich sanací nebo narušením statiky krovu. V mnoha případech je dřevo napadeno do té míry, kdy rekonstrukce samotná bude finančně nákladnější, než odstranění a montáž konstrukce nové.
Při hrubším zásahu do stávající konstrukce a úpravě vnitřních dispozicí je nutné provést nový statický výpočet.
Zavětrování a tuhost konstrukce
Součástí každého krovu a dřevostavby musí být podélné i příčné zavětrování konstrukce a krov musí být také prostorově tuhý. Při projektování krovů a dřevostaveb je třeba počítat se zatěžujícími silami přenášenými dřevěnou konstrukcí do spodní stavby a jiných navazujících konstrukcí a tyto konstrukce na vznikající síly dimenzovat.

Základní pojmy dřevěných konstrukcí

  • vazníky - jsou nosné prvky složené z více částí nebo dílů, tvořící jeden celek (sbíjený příhradový vazník, lepený příhradový vazník, lepený nosník s táhlem apod.)
  • nosníky - jsou samostatné nosné prvky přenášející zatížení do podpor (lepený přímý nosník, lepený oblouk, řezaný hranol na podporách, ocelový profil na podporách apod.)
  • vaznicová soustava - je nosná soustava krovu nebo dřevostavby složená z jednotlivých částí tesařsky vázané konstrukce (klasický krov, jiná střešní konstrukce s nosníky a dalšími prvky krovu)
  • vazníková soustava - je nosná soustava krovu nebo dřevostavby složená z klasické tesařské konstrukce a vazníku nebo jen z vazníků (např. klasická konstrukce krovu s jedním příhradovým vazníkem, prodejna typu Lidl apod.)


Další pojmy - části krovu: krokev, vaznice, vazný trám, pozednice, námětek, sloupek, pásek, vzpěra, bačkora, kleštiny, hambálek.

Specifikace (vlastnosti) dřevěných konstrukcí

Materiály používané na krovy
Jehličnaté řezivo (SM/JD) SI a SII, řezané i hoblované
Jiné dřeviny po dohodě (MD, BO, DB, Bangkirai, Iroko aj.)

Materiály používané na lepené nosníky a lepené příhradové vazníky
Jehličnaté i listnaté řezivo (SM/JD, BO, DB) v kvalitě SB nebo SA (standardně se používá SB) hoblované

Materiály používané na sbíjené vazníky
Jehličnaté řezivo (SM/JD) SI a SII, řezané i hoblované
Jiné dřeviny po dohodě.

Kvalita
Lepené nosníky a lepené příhradové vazníky jsou dodávány v kvalitě SB popř. SA ve dvou variantách:
1) pohledová kvalita - SA, SB - vyspravené vady, hoblovaný a broušený povrch
2) průmyslová kvalita - pouze hoblovaný povrch bez vyspravených vad

Povrchová úprava
Lepené i řezané prvky jsou standardně dodávány bez nátěru. Podle požadavku na vzhled a odolnost se používají nátěry lazurou (Remmers, Sadolin apod.) nebo jiné nátěry (protipožární - nelze libovolně kombinovat s jinými nátěry).

Vlhkost
Vlhkost materiálů u lepených prvků do 15%, u řezaných (krovy, sbíjené vazníky) 15 a 20 % dle ČSN pro dřevěné konstrukce. Na zvláštní přání dodáváme řezivo vysušené i na jiné procenta vlhkosti.

Impregnace
Všechny dodávané dřevěné konstrukce jsou impregnovány proti dřevokazným škůdcům barevnou nebo bezbarvou impregnací (Bochemit QB, Katrit, Aidol apod.). Na zvláštní přání nebo u atypických prvků se impregnace neprovádí. Při aplikaci protipožárního nátěru je nutné posoudit možnou reakci mezi impregnací a nátěrem.

Požární odolnost
Při požáru dochází k postupnému odhoříváni dřevěného prvku, přičemž se na povrchu vytváří zuhelnatělá vrstva dřeva, která výrazně snižuje rychlost hoření. Při hoření dřeva nedochází ke ztrátě únosnosti zatíženého prvku jako u oceli a jiných materiálů - pouze se snižuje únosnost úměrně k odhořené vrstvě dřeva. Dřevo má proti ostatním materiálům v nosných konstrukcích vysokou požární odolnost bez jakýchkoliv dalších úprav - zvýšení požární odolnosti dřeva se dá provést i pouhým zvětšením jeho průřezu.

Doplňující vlastnosti dřeva
Při překročení únosnosti dřevěných prvků dochází nejprve k deformacím v tlakové zóně a následně k porušení v tahové oblasti doprovázeném roztržením tažených vláken s výrazným zvukovým efektem. Tyto vlastnosti mohou sloužit jako upozornění před zřícením dřevěné konstrukce, kdy dřevo začíná praskat, ale konstrukce stále drží.
 

Základní rozměry

Profil lepených prvků
lepenice šířka - (60)100 až 240 mm
výška - 100 až 2000 (případně i více po dohodě)
délky - do 34 m
tvary - přímý, oblouky (R = 2,5 m a více), složitější tvary po dohodě
Pro šířku a výšku platí změny rozměru vždy o 20 mm. Jiné rozměry po dohodě.

Rozměry sbíjených vazníků
tloušťka - 50 mm a více
výška - do 5m a více
délky - do 30 m a více
tvar - sedlový, pultový, obloukový, mansardový, atypický

Tesařské krovy klasické a atypické
rozměry a tvar krovu dle přání zákazníka
kombinace řezaného krovu, lepených prvků a sbíjených vazníků

Rozměry zastřešených objektů bez středních podpor
rozpon do 60 m a více - obloukové konstrukce
rozpon do 45 m - konstrukce z přímých nosníků
nejvýhodnější rozteče vazníků do 4 až 6 m podle charakteru budovy a zatížení konstrukce
jiné rozměry po dohodě


Od projekce
po splnění Vašich snů

 

   Aktuální realizace   

- Architektonický skvost ateliéru JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, na jejíž realizaci jsme se podíleli montáží dřevěných konstrukcí Dále přípravujeme nebo již realizujeme následující stavby :


- Střešní konstrukce skladu soli v Letech u Písku včetně obkladů

- Lávka v Teplicích nad Metují
  
- Tělocvična ZŠ - Brno Chrlice

- Lepená konstrukce pro fasádu a střechu v Brně - Vlněná, budova I 

... více / zde

 

© Lepené dřevěné konstrukce LEKON TSK s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                     Všechna práva vyhrazena, 2011 LEKON TSK s.r.o.

Facebook