Rychlý kontakt : (+420) 233 901 201

Zastřešená lávka v Kralupech nad VltavouInvestor stavby MěÚ v Kralupech nad Vltavou se rozhodl pro realizaci druhé dřevěné lávky v zastavěné oblasti města. Na stavbu této lávky je opět použit modřín, tak jako to bylo při realizaci prvé lávka v r. 2012. Tato dřevěná modřínová lávka včetně zastřešení sedlovou střechou nahrazuje původní železobetonovou lávku. Jedná se o lávku, která převádí pěší komunikaci přes Zákolanský potok. 

Hlavní nosnou konstrukci lávky tvoří dva přímé parapetní nosníky z modřínového lepeného lamelového dřeva třídy GL 24 a soustava příčníků a podélníků. Hlavní nosníky mají rozpětí 10,3 m a působí jako prosté nosníky. Celková délka nosné konstrukce je 10,7 m. Světlost mezi nosníky je 3 m. Příčníky a podélníky jsou vsazeny mezi hlavní nosníky. Příčníky jsou k hlavnímu nosníku připojeny v jeho spodní části pomocí ocelových přípravků a svorníků. Podélníky jsou k příčníkům připojeny pomocí třmenů z tenkého pozinkovaného plechu. Horní hrana příčníků a podélníků je ve stejné úrovni. Koncové podélníky, které tvoří přechod na betonovou opěru, jsou ocelové. Jsou to ocelové konzoly, které vynáší poslední mostiny na koncích lávky. Mostovku tvoří dubové impregnované hranoly kladené na šířku s mezerami cca 10 mm. 

K vyšší prostorové stabilitě dřevěné nosné konstrukce přispívá podmostové zavětrování tvořené kříži z ocelových tyčí průměru. 

Lávka je zastřešena sedlovou střechou se sklonem střešních rovin 35°. Střecha přesahuje přes lávku v podélném směru na obě strany. Nosnou konstrukci střechy tvoří jednoduchý vaznicový krov. Jako krytina je použit titanzinkový plech pokládaný na palubky. Střecha je vynesena osmi dřevěných sloupech kotvených přímo k hlavním nosníkům. Mezi těmito sloupy je vsazeno zábradlí. To je tvořeno madlem, dvěma sloupky a výplní v podobě dřevěných křížů. 

Celková výška lávky včetně střechy je 4,9 m. Šířka lávky ve spodní části je 3,32 m a šířka v úrovni krovu je cca 4,6 m.
 

  • Fotogalerie montáže lávky :

Termín realizace : září - říjen 2013

 

 

Od projekce
po splnění Vašich snů

 

   Aktuální realizace   

- Architektonický skvost ateliéru JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, na jejíž realizaci jsme se podíleli montáží dřevěných konstrukcí Dále přípravujeme nebo již realizujeme následující stavby :


- Střešní konstrukce skladu soli v Letech u Písku včetně obkladů

- Lávka v Teplicích nad Metují
  
- Tělocvična ZŠ - Brno Chrlice

- Lepená konstrukce pro fasádu a střechu v Brně - Vlněná, budova I 

... více / zde

 

© Lepené dřevěné konstrukce LEKON TSK s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                     Všechna práva vyhrazena, 2011 LEKON TSK s.r.o.

Facebook