Rychlý kontakt : (+420) 233 901 201

Sklad soli v Českých Budějovicích


Předmětem dodávky naší společnosti je stavba dřevěných konstrukcí skladu posypové soli v areálu SÚS Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Jedná se o střešní nosnou konstrukci současně s nosnou konstrukcí stěn včetně obkladu z překládaných prken. Vlastní objekt skladu je rozdělen na tři části, a to dvě nižší, mezi nimiž je jedna vyšší část. Půdorysné rozměry obdélníkového objektu jsou cca 18,9 x 50,8 m, výška ve hřebeni je 8,8 m resp. 14,7 m. 

Hlavní nosnou konstrukcí střechy jsou plnostěnné lepené dřevěné sedlové vazníky se spodní pásnicí obloukovou, které jou na rozpětí cca 18 m a působí staticky jako prosté nosníky ulořené na jedné straně pevně a druhé posuvně. Nižší, tzv. skladovací části, se sestávají ze čtyř plus pěti sedlových nadvýšených vazníků a jednoho štítového, který je přímý. Vyšší, tzv. manipulační část, se sestává ze tří sedlových nadvýšených vazníků. Nosná konstrukce střechy je dále doplněna řezanými nehoblovanými vlašskými krokvemi ( vaznicemi ), které jsou v mezilehlých polích zcela zapuštěny mezi vazníky. V krajních polích vždy přecházejí přes horní hranu štítového vazníku a tvoří římsu s přesahem cca 300 mm. 

Vyšší manipulační část má na jedné straně otvor pro vjezd aut, ostatní tři strany jsou uzavřené pomocí soustavy sloupů a paždíků, na kterých je obklad z překládaných prken tloušťky 200 mm. Nižší skladovací část má na okapních vaznicích instalovánu větrací polyesterovou síťovinu. Veškeré ocelové kotevní a spojovací prvky použité na této stavbě v nerezovém provedení. 
 
  • Fotogalerie montáže dřevěných konstrukcí :
 

Zajímavostí této stavby jsou lepené sedlové vazníky a to speciálně jejich zesílení. Z důvodu geometrie a statického působení sedlového nadvýšeného vazníku vyplynula nutnost jejich zesílení v zakřivené části a to z důvodu působení příčných tahových sil. Zesílení je provedeno pomocí systému WB-T-16 společnosti SFS intec. Instalace tohoto systému byla provedena v prostoru staveniště a to těsně před montáží vazníků. 
 
  • Fotogalerie zesílení vazníků :


Termín realizace : prosinec 2012 - leden 2013

 

Od projekce
po splnění Vašich snů

 

   Aktuální realizace   

- Architektonický skvost ateliéru JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, na jejíž realizaci jsme se podíleli montáží dřevěných konstrukcí Dále přípravujeme nebo již realizujeme následující stavby :


- Střešní konstrukce skladu soli v Letech u Písku včetně obkladů

- Lávka v Teplicích nad Metují
  
- Tělocvična ZŠ - Brno Chrlice

- Lepená konstrukce pro fasádu a střechu v Brně - Vlněná, budova I 

... více / zde

 

© Lepené dřevěné konstrukce LEKON TSK s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                     Všechna práva vyhrazena, 2011 LEKON TSK s.r.o.

Facebook