Rychlý kontakt : (+420) 233 901 201

MULTIFUNKČNÍ HALA v KAŠPERSKÝCH HORÁCH


Nosnou konstrukci střechy na multifunkčním objektu o půdorysných rozměrech cca 51 x 25,5 m, která je realizován především jako tělocvična u základní školy v Kašperských Horách na Šumavě, tvoří lepené obloukové vazníky s ocelovým táhlem a s dřevěnou vzpěrou. Osová vzdálenost takto vytvořených vzpínadlových vazníků je 4,2 m. Celá nosná konstrukce je doplněna o řezané krovy po vlašsku, které jsou zapuštěny mezi vazníky. Část těchto krovů vytváří současně ztužidla ve střešní rovině.
Navržená konstrukce střechy má minimální nadvýšení lepených vazníků a to cca 1,2 m. Z tohoto důvodu je spád střechy minimální a tím je současně dán vysoký požadavek na hydroizolační vlastnosti střešního pláště, na jeho odvětrání a na případný odvod kondenzátu ze střrešního pláště vznikající na vnitřní straně trapézového plechu.
Odvětrávaný střešní plášť, který včetně definitivní krytiny naše spol. dodávala, částečně tepelnopu izolaci vkládanou mezi kroke a částečně jako nadkrokevní izolaci. Nad vlastní tepelnou izolací je aplikovám celoplošný dřevěný záklop, pojistná hydroizolační folie, systém kontralatí a latí s definitivní střešní krytinou. V našem případě je použit trapézový plech kladený po spádu do oblouku. Na vnitřní části střešního pláště je parotěsná folie a trojtraně hoblovaná prkna kladená z důvodu akustiky s mezerou.  
  
  • Fotogalerie montážních prací :

Termín realizace : leden 2015 - březen 2015 (předpokládaný termín z SoD)

Od projekce
po splnění Vašich snů

 

   Aktuální realizace   

- Architektonický skvost ateliéru JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, na jejíž realizaci jsme se podíleli montáží dřevěných konstrukcí Dále přípravujeme nebo již realizujeme následující stavby :


- Střešní konstrukce skladu soli v Letech u Písku včetně obkladů

- Lávka v Teplicích nad Metují
  
- Tělocvična ZŠ - Brno Chrlice

- Lepená konstrukce pro fasádu a střechu v Brně - Vlněná, budova I 

... více / zde

 

© Lepené dřevěné konstrukce LEKON TSK s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                     Všechna práva vyhrazena, 2011 LEKON TSK s.r.o.

Facebook