Rychlý kontakt : (+420) 233 901 201

Zahradní restaurace v Praze - Kunraticích

V Praze Kunraticích je součástí realizovaného minipivovaru i zahradní restaurace. Ta je situována na jižním okraji půdorysu stavby a je vytvořena jako jednopodlažní objekt o tvaru nepravidelného čtyřúhelníku s max. rozměry cca 48 x 33 m.
Jedná se dřevěnou konstrukci, kde jsou vnitřní nosné sloupy z lepeného dřeva v přímém provedení, na kterých jsou umístěny dřevěné nosníky. Ve směru východ - západ se jedná o nosníky z lepeného lamelového dřeva, kde z důvodu optimalizace průřezu je použit systém Gerberových nosníků. Na nich jsou ve směru sever - jih kotveny řezané nepohledové střešní stropnice.
Ztužení takto vytvořené nosné konstrukce je zajištěno nosnými stěnami, ocelovými zavětrovacími křiži a BOVA pasy ve střešní rovině. Stešní plášť tvoří OSB desky tl. 25 mm a to ve dvou vrstvách.       

  • Fotodokumetace montáže konstrukcí : Termín realizace: říjen r. 2017 

Od projekce
po splnění Vašich snů

 

   Aktuální realizace   

- Architektonický skvost ateliéru JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, na jejíž realizaci jsme se podíleli montáží dřevěných konstrukcí Dále přípravujeme nebo již realizujeme následující stavby :


- Střešní konstrukce skladu soli v Letech u Písku včetně obkladů

- Lávka v Teplicích nad Metují
  
- Tělocvična ZŠ - Brno Chrlice

- Lepená konstrukce pro fasádu a střechu v Brně - Vlněná, budova I 

... více / zde

 

© Lepené dřevěné konstrukce LEKON TSK s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                     Všechna práva vyhrazena, 2011 LEKON TSK s.r.o.

Facebook