Rychlý kontakt : (+420) 233 901 201

Tělocvičny při ZŠ v obci Svárov u Kladna

Realizovaná tělocvična při ZŠ a její střešní konstrukce byly předmětem naší dodávky. Nosná konstrukce je složena ze systému lepených dřevěných vazníků v přímém provední a řezaných v budoucnu nepohledových KVH hranolů. Na takto vytvořené ploše je jako záklop použita OSB deska, která zároveň spolupůsobí jako zavětroání ve střešní rovině.
Hlavní lepené vazníky jsou uloženy v osových vzdálenostech á 1,624 m a KVH ve vzdálenostech dle statiky pro pokládku OSB desek. Půdorysné rozměry tělocvičny jsou cca 14,7 x 10,6 m. Zajímavostí na této konstrukci je zatížení střechy. Muselo se zde při výpočtu statiky uvažovat se silným zatížením střechy dosti silnou vrstvou kačírku. 

  • Fotogalerie montáže konstrukcí :

Termín realizace : srpen r. 2019
     

Od projekce
po splnění Vašich snů

 

   Aktuální realizace   

- Architektonický skvost ateliéru JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, na jejíž realizaci jsme se podíleli montáží dřevěných konstrukcí Dále přípravujeme nebo již realizujeme následující stavby :


- Střešní konstrukce skladu soli v Letech u Písku včetně obkladů

- Lávka v Teplicích nad Metují
  
- Tělocvična ZŠ - Brno Chrlice

- Lepená konstrukce pro fasádu a střechu v Brně - Vlněná, budova I 

... více / zde

 

© Lepené dřevěné konstrukce LEKON TSK s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                     Všechna práva vyhrazena, 2011 LEKON TSK s.r.o.

Facebook