Rychlý kontakt : (+420) 233 901 201

Střešní konstrukce ZŠ v Hovorčovicích

Obec Hovorčovice jako investor stavby se rozhodla rozšířit kapacitu základní školy přistavět novou budovu půdorysného tvaru písmena " L ". Objekt  tvoří jednopodlažní část, kde je tělocvična, a třípodlažní část, kde je umístěn právě náš realizovaný krov. Původně byla skladba nosných střešních konstrukcí navržena v kombinaci klasické řezané krovy kotvené do ocelových nároží, které podpírají nosný systém světlíkové konstrukce ve vrcholu střechy. Po statickém posouzení jsme navrhli záměnu ve střešních nosných konstrukcích, kde ocelové prvky jsou zaměněny za prvky z lepeného lamelového dřeva. Tato záměna byla investorem stavby a generálním projektantem akceptována. Pochopitelně součástí našich argumentů podporující záměnu byl i předložený statický výpočet střechy.
Další, řekl bych pozitivní změnou, byla i záměna střešní podpůrné konstrukce světlíků z lepeného lamelového dřeva a to z nepohledové kvality na pohledovou kvalitu. Původní lem světlíku byl totiž navržen jako konstrukce skrytá a obložená sádrokartonem. Nynější provedení  je v pohledové kvalitě lepeného dřeva, čímž se do střešních konstrukcí projeví lem světlíku jako přírodní dřevěný prvek.
Ještě něco málo technických čísel o střešních konstrukcích. Půdorysné rozměry zastřešeného objektu naší dřevěnou konstrukcí jsou cca 33 x 16 m, výška horní hrany lepené lemu světlíku je + 15,2 m.
Součástí naší dodávky je i část skladby střešního pláště nad nosnou konstrukcí krovů. Jedná se o tepelnou izolaci vkládanou do systému střešních latí, pojistnou folii, konstrukci odvětrávané mezery, která je zde vysoká 80 mm, a o záklop střechy z OSB desek.  

  • Fotogalerie z montáže konstrukcí :

Termín realizace : březen - duben r. 2017 

Od projekce
po splnění Vašich snů

 

   Aktuální realizace   

- Architektonický skvost ateliéru JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, na jejíž realizaci jsme se podíleli montáží dřevěných konstrukcí Dále přípravujeme nebo již realizujeme následující stavby :


- Střešní konstrukce skladu soli v Letech u Písku včetně obkladů

- Lávka v Teplicích nad Metují
  
- Tělocvična ZŠ - Brno Chrlice

- Lepená konstrukce pro fasádu a střechu v Brně - Vlněná, budova I 

... více / zde

 

© Lepené dřevěné konstrukce LEKON TSK s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                     Všechna práva vyhrazena, 2011 LEKON TSK s.r.o.

Facebook