Rychlý kontakt : (+420) 233 901 201

Střešní konstrukce - Chotíkov u Plzně

Česká stavební společnost se rozhodla zrealizovat svůj investiční záměr a to stavbu nového administrativního a školícího střediska, které má této společnosti pomoci při realizaci zakázek na českém trhu. 
My se na této stavbě podílíme realizací nosných dřevěných konstrukcí z lepeného lamelového dřeva. Za pozornost této naší zakázky stojí realizace lepených obloukových vazníků s atypickým poloměrem. Tyto speciální obloukové vazníky jsou doplněny kostrukcí z lepeného dřeva v přímém provedení a rovněž tak konstrukcemi ze smrkového masivu.
Realizovaný objekt je rozdělen na tři základní bloky nazvané jako "A", "B" a "C" a dále spojovací krček. Veškeré střešní konstrukce těchto bloků jsou z lepeného lamelového dřeva a zastřešují prostory s obdélníkovými půdorysy.
V části "A"  vytváří lepená konstrukce sedlovou střešní konstrukci ztuženou dřevěnými rozpěrami a ocelovými zavětrovacími kříži. Celkovou stabilitu celé části "A" zajišťují dvě štítové železobetonové stěny.
V části "B" je zastřešení tvořeno zaoblenými lepenými nosníky podepřenými na jedné straně dvojicí sloupů a na druhé straně kotvené přímo do stropní konstrukce.
V části "C" jsou použity na střešních konstrukcích zaoblené a částečně zalomené lepené nosníky podepřené na jedné straně podélnou železobetonovou stěnou  a na druhé straně jsou opět kotveny přímo do stropní konstrukce.
Spojovací krček je vytvořen z lepeného lamelového dřeva v přímém provedení a to ze systému svislých nosných sloupů a vodorovných nosníků v osové vzdálenosti 3 m. 

  • Fotodokumentace montáže objektu "A" :

  • Fotodokumentace montáže objektu "C" : 


  • Fotodokumentace montáže objektu "B"
  • Fotodokumentace montáž " Spojovacího krčku "

Termín realizace : duben - květen r. 2017 
 

Od projekce
po splnění Vašich snů

 

   Aktuální realizace   

- Architektonický skvost ateliéru JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, na jejíž realizaci jsme se podíleli montáží dřevěných konstrukcí Dále přípravujeme nebo již realizujeme následující stavby :


- Střešní konstrukce skladu soli v Letech u Písku včetně obkladů

- Lávka v Teplicích nad Metují
  
- Tělocvična ZŠ - Brno Chrlice

- Lepená konstrukce pro fasádu a střechu v Brně - Vlněná, budova I 

... více / zde

 

© Lepené dřevěné konstrukce LEKON TSK s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                     Všechna práva vyhrazena, 2011 LEKON TSK s.r.o.

Facebook