Rychlý kontakt : (+420) 233 901 201

Střešní konstrukce " Usedlosti Emilka "

V Šáreckém údolí na Praze 6 jsme realizovali střešní nosné konstrukce objektu budoucí stáje se zázemím. Předmětem dodávky byly lepené vazníky sedlového tvaru s ocelovým táhlem, které byly z hlediska architektonického vyrobeny a dodány jako sedlové vazníky se spodní hranou obloukovou. Nosná konstrukce byla doplněna systémem řezaných nehoblovaných a tudíž i nepohledových krovů po vlašsku. Zavětrování je provedeno z BOVA pasů současně se záklopem z OSB desek, který ovšem nebyl předmětem naší nabídky.  
Zajímavostí a speciálností této stavby je dodávka sedlového vazníku s táhlem položeného na dřevěných sloupech, kde přechod sloupu na sedlový tvar střešního vazníku je opět z hlediska architektonického doplněn o atypické tvary jak z vnější tak i z vnitřní strany. Tyto doplňující prvky budou kopírovat budoucí tvar římsy.   

  • Fotodokumentace z montáže :

Termín realizace : prosinec r. 2016   

Od projekce
po splnění Vašich snů

 

   Aktuální realizace   

- Nedávno dokončená dřevěná lávka v Hořicích přes silnici I/35Dále přípravujeme nebo již realizujeme následující stavby :

-  Nosná konstrukce seníku ve Voltuši

- Dřevěný obklad a zateplení BD Praha  - KLamovka

- Střecha tělocvičny v Ondřejově

- Sky Box hotelu Intercontinental v Praze

- Stavební úpravy kostela v Praze na Žižkově

- Rekonstrukce střechy haly ve Štětí

- Lepená konstrukce pro fasádu a střechu v Brně - Vlněná, budova I

- Dřevěné konstrukce sportovní haly v Bernarticích 

... více / zde

 

© Lepené dřevěné konstrukce LEKON TSK s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                     Všechna práva vyhrazena, 2011 LEKON TSK s.r.o.

Facebook