Rychlý kontakt : (+420) 233 901 201

Provětrávaná fasáda ZŠ v obci Hradišťko


Dvoupodlažní objekt nově realizované ZŠ v obci Hradišťko má vzhledem ke stávající zástavbě sedlovou střechu s minimálním sklonem s klasickou dřevěnou konstrukcí. Konstrukce krovu je z řezaných, částečně hoblovaných krokví podepřených sloupky a vaznicemi. Na obou koncích jsou krokve přetažené přes obvodovou hranu budovy o cca 3m. Celý takto vytvořený krov je opřen do stropní železobetonové konstrukce.
Součástí naší dodávky je i zateplení vnějších stěn objektu s provětrávanou fasádou. Štítové stěny (východní a západní fasáda)  jsou opařeny obkladem z vlnitého plechu orientovaného ve sklonu střešního pláště. Použit je stejný plech jako na střešním plášti. Podelné stěny (severní a jižní fasáda) mají vnější obklad z vodorovných modřínových palubek. Celá fasáda je zateplena minerální izolací tloušťky 160 mm kotvenou do zdiva pomocí talířových hmoždinek a je chráněna difusní kontaktní folií. Provětrávaná mezera má tloušťku 40 mm. Celková tloušťka takto vytvořené fasády je 240 mm.
 
  • Fotogalerie z montáže provětrávané fasády :
Generální dodavatel : KONSIT a.s., spol. se sídlem v Praze - Vokovicích  
Termín realizace : zahájení prací v březnu r. 2016 

Od projekce
po splnění Vašich snů

 

   Aktuální realizace   

- Nedávno dokončená dřevěná lávka v Hořicích přes silnici I/35Dále přípravujeme nebo již realizujeme následující stavby :

-  Nosná konstrukce seníku ve Voltuši

- Dřevěný obklad a zateplení BD Praha  - KLamovka

- Střecha tělocvičny v Ondřejově

- Sky Box hotelu Intercontinental v Praze

- Stavební úpravy kostela v Praze na Žižkově

- Rekonstrukce střechy haly ve Štětí

- Lepená konstrukce pro fasádu a střechu v Brně - Vlněná, budova I

- Dřevěné konstrukce sportovní haly v Bernarticích 

... více / zde

 

© Lepené dřevěné konstrukce LEKON TSK s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                     Všechna práva vyhrazena, 2011 LEKON TSK s.r.o.

Facebook