Rychlý kontakt : (+420) 233 901 201

Přírodovědné centrum DDM Sova v Chebu

Realizovaný objekt přírodovědného centra při Domově dětí a mládeže a jeho střešní konstrukce jsou na této stavbě dvojího rozdílného typu
První část a to skleníkový prostor má konstrukci z lepených dřevěných plnostěnných vazníků. Lepené dřevěné nohy jsou navíc vyrobeny a dodány s proměným průřezem. Střešní vazníky pultové střechy s mírným sklonem jsou spojeny pomocí ocelových styčníkových desek se šikmo postavenými nohami. Vše je doplněno vlašskými krokvemi a to opět lepenými. Na takto vytvořené konstrukci bude následně aplikován skleněný záklop.
Druhá část a to zázemí objektu má střešní konstrukce klasické, krokvové, nepohledové se záklopem z OSB desek, který tvoří nosný systém pro střešní plášť s krytinou. 

  • Fotogalerie montáže dřevěných konstrukcí :

Termín realizace : leden r. 2022

Od projekce
po splnění Vašich snů

 

   Aktuální realizace   

- Architektonický skvost ateliéru JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, na jejíž realizaci jsme se podíleli montáží dřevěných konstrukcí Dále přípravujeme nebo již realizujeme následující stavby :


- Střešní konstrukce skladu soli v Letech u Písku včetně obkladů

- Lávka v Teplicích nad Metují
  
- Tělocvična ZŠ - Brno Chrlice

- Lepená konstrukce pro fasádu a střechu v Brně - Vlněná, budova I 

... více / zde

 

© Lepené dřevěné konstrukce LEKON TSK s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                     Všechna práva vyhrazena, 2011 LEKON TSK s.r.o.

Facebook