Rychlý kontakt : (+420) 233 901 201

Oprava střechy v areálu POLDI Kladno

V areálu POLDI Kladno v části Koněv byla požárem zničena část štřešní konstrukce haly označené jako E3. Soukromí investor se rozhodl halu opravit a uvést do původního stavu před požárem. Naše společnost na této hale provádí dodávku a montáž nosných střešních konstrukcí včetně záklopu.

Stávající objekt haly má střešní konstrukci provedenou z lepených dřevěných obloukových vazníků s ocelovým táhlem. Ve vyhořelé části jsou tudíž naší společností realizované právě nové lepené dřevěné obloukové vazníky s ocelovým táhlem doplněné systémem lepených přímých ztužidel, řezaných vaznic a dřevěného prkenného záklopu. Půdorysné rozměry nově realizovaných dřevěných konstrukcí jsou 21,7 x 35 m. Lepené dřevěné obloukové vazníky na rozpon 21,7 m a v počtu šesti kusů jsou usazeny a kotveny do stávajících betonových kapes. Lepená dřevěná ztužidla a vaznice kotvená pomocí ocelových botek k obloukovým vazníkům doplněná ve dvou polích ocelovými zavětrovacími kříži ztužují celou nosnou konstrukci haly. Na ztužidlech a vaznicích jsou horem kotveny řezané krovy s dřevěným prkenným záklopem.

  • Fotogalerie montáže lepených konstrukcí

Termín realizace : květen - červen 2012
 

Od projekce
po splnění Vašich snů

 

   Aktuální realizace   

- Architektonický skvost ateliéru JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, na jejíž realizaci jsme se podíleli montáží dřevěných konstrukcí Dále přípravujeme nebo již realizujeme následující stavby :


- Střešní konstrukce skladu soli v Letech u Písku včetně obkladů

- Lávka v Teplicích nad Metují
  
- Tělocvična ZŠ - Brno Chrlice

- Lepená konstrukce pro fasádu a střechu v Brně - Vlněná, budova I 

... více / zde

 

© Lepené dřevěné konstrukce LEKON TSK s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                     Všechna práva vyhrazena, 2011 LEKON TSK s.r.o.

Facebook