Rychlý kontakt : (+420) 233 901 201

Membránové centrum Stráž pod Ralskem


V objektu Membránového inovačního centra je nad středním traktem navrženo a zrealizováno zastřešení pomocí pultového střešního světlíku. Dřevěná konstrukce světlíku má půdorysný tvar lichoběžníku. Hlavní nosnou konstrukcí jsou čtyři obruby z lepeného lamelového dřeva v přímém provedení, které jsou vsazeny do otvoru nad atriem. Tři obruby jsou uloženy pomocí úhelníků a chemických kotev na železobetonovou stropní desku. Jedna obruba je uložena pomocí úhelníků a montážních svarů na ocelový nosník. Mezi obrubami je vytvořen pravoúhlý rastr z krokví a vazniček. Všechny dřevěné prvky mají slícovanou horní hranu. To má za následek, že některé prvky mají horní hranu seříznutou, čímž se vytváří tvar pultové střechy.
 
Všechny spoje dřevěných prvků jsou provedeny jako skryté. Vazničky jsou připojeny ke krokvím pomocí dvouzávitových vrutů. Krokve jsou k obrubám připojeny pomocí ocelového kování a svorníků. Tento spoj je schován ve dřevu. Obruby jsou připojeny pomocí svorníků, jejichž hlavy s podložkami jsou zapuštěny do dřeva a zazátkovány dřevěnými zátkami.
 
Všechny prvky jsou vyrobeny z lepeného lamelového dřeva třídy GL 24h.
 
  • Fotogalerie montáže světlíku :

Termín realizace : květen 2013

Od projekce
po splnění Vašich snů

 

   Aktuální realizace   

- Nedávno dokončená dřevěná lávka v Hořicích přes silnici I/35Dále přípravujeme nebo již realizujeme následující stavby :

-  Nosná konstrukce seníku ve Voltuši

- Dřevěný obklad a zateplení BD Praha  - KLamovka

- Střecha tělocvičny v Ondřejově

- Sky Box hotelu Intercontinental v Praze

- Stavební úpravy kostela v Praze na Žižkově

- Rekonstrukce střechy haly ve Štětí

- Lepená konstrukce pro fasádu a střechu v Brně - Vlněná, budova I

- Dřevěné konstrukce sportovní haly v Bernarticích 

... více / zde

 

© Lepené dřevěné konstrukce LEKON TSK s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                     Všechna práva vyhrazena, 2011 LEKON TSK s.r.o.

Facebook