Rychlý kontakt : (+420) 233 901 201

Lávky ve Ždáru nad Sázavou

Ve Ždáru nad Sázavou investor stavby, kterým bylo město Ždár nad Sázavou, řešil u stávajícího barokního mostu provoz pěších přes Stržský potok. Stará lávka byla demontována a byla nahrazena dvojicí nových dřevěných lávek a to po obou stranách historického mostu. 
Nosnou konstrukci lávek tvoří dvojice hlavních lepených dřevěných nosníků propojených ocelovými příčníky. Dřevěné lepené nosníky jsou smrkové s třídou pevnosti GL 24h a s rozměry 200/1200 mm. K ocelovým příčníkům jsou připevněny dřevěné modřínové podélníky, na kterých leží vlastní dubová mostovka, Ta je kladena kvůli odvodu vody s mezerou cca 10 mm.
Lávka v příčném směru je vodorovná, v podélném klesá směrem k zámku o 0,5 %. Barevné provedení lávky bylo zvoleno především ve vazbě na ostaní konstrukce, především na historický barokní most.
Vlastní montáž lávky byla prováděna mimo budoucí místo usazení. V předvýrobních prostorách došlo k vlastnímu sestavení lávky, k jejímu naložení na návěs, k transportu do Ždáru nad Sázavou a k vlastnímu ukotvení mostních ložisek k základům. S takto prováděnou předmontáží s následným ukotvením lávky se zkrátil realizační čas na instalaci lávky cca na 3 hodiny.
Jak již bylo řečeno výše, lávky byly realizovány dvě. Jedna označená jako " Východní "  je dlouhá cca 13 m, druhá označená jako " Západní " je dlouhá cca 14,5 m.

  • Fotogalerie montáže východní lávky :

 
  • Fotogalerie montáže západní lávky :

Termín realizace : květen - červen r. 2016 
 

Od projekce
po splnění Vašich snů

 

   Aktuální realizace   

- Architektonický skvost ateliéru JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, na jejíž realizaci jsme se podíleli montáží dřevěných konstrukcí Dále přípravujeme nebo již realizujeme následující stavby :


- Střešní konstrukce skladu soli v Letech u Písku včetně obkladů

- Lávka v Teplicích nad Metují
  
- Tělocvična ZŠ - Brno Chrlice

- Lepená konstrukce pro fasádu a střechu v Brně - Vlněná, budova I 

... více / zde

 

© Lepené dřevěné konstrukce LEKON TSK s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                     Všechna práva vyhrazena, 2011 LEKON TSK s.r.o.

Facebook