Rychlý kontakt : (+420) 233 901 201

Galerie pod širým nebem v Braškově


Pro konání různých kulturních akcí se vedení obce Braškov rozhodlo pro realizaci zakrytého pódia s úpravou okolní plochy včetně sloupového osvětlení. Stavba se nachází v lokalitě umístěné cca 500 m od centra obce a to na sklanatém pahorku, který je obklopen zelení - vzrostlými stromi a nízkou zelení travnatého rázu. 
Vlatní zakryté pódium je obdélníkového tvaru o rozměrech 4 x 6 m. Je zastřešené pomocí obloukové ploché střechy vyzdvižené nad pódium pomocí 4 ks masivních dřevěných sloupů vyrobených a dodaných z lepeného lamelového dřeva. Vlastní podlaha podia je dřevěná a to opět z lepených lamelových hranolů. Okolo objektu jsou provedeny zpevněné plochy z kamenné dlažby, druhově a barevně co nejvíce podobné původnímu skalnímu podloží. Celý takto zrealizovaný areál je osvětlen. Zajímavostí osvětlení jsou sloupy, které jsou kruhového průřezu a jsou dřevěné a opět vyrobené a dodané z lepeného lamelového dřeva. Osvětlovací těleso umístěné na vrcholu sloupu je moderní LED osvětlení. 

Termín realizace : listopad - prosinec 2014

Od projekce
po splnění Vašich snů

 

   Aktuální realizace   

- Architektonický skvost ateliéru JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, na jejíž realizaci jsme se podíleli montáží dřevěných konstrukcí Dále přípravujeme nebo již realizujeme následující stavby :


- Střešní konstrukce skladu soli v Letech u Písku včetně obkladů

- Lávka v Teplicích nad Metují
  
- Tělocvična ZŠ - Brno Chrlice

- Lepená konstrukce pro fasádu a střechu v Brně - Vlněná, budova I 

... více / zde

 

© Lepené dřevěné konstrukce LEKON TSK s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                     Všechna práva vyhrazena, 2011 LEKON TSK s.r.o.

Facebook