Rychlý kontakt : (+420) 233 901 201

Galerie pod širým nebem v Braškově


Pro konání různých kulturních akcí se vedení obce Braškov rozhodlo pro realizaci zakrytého pódia s úpravou okolní plochy včetně sloupového osvětlení. Stavba se nachází v lokalitě umístěné cca 500 m od centra obce a to na sklanatém pahorku, který je obklopen zelení - vzrostlými stromi a nízkou zelení travnatého rázu. 
Vlatní zakryté pódium je obdélníkového tvaru o rozměrech 4 x 6 m. Je zastřešené pomocí obloukové ploché střechy vyzdvižené nad pódium pomocí 4 ks masivních dřevěných sloupů vyrobených a dodaných z lepeného lamelového dřeva. Vlastní podlaha podia je dřevěná a to opět z lepených lamelových hranolů. Okolo objektu jsou provedeny zpevněné plochy z kamenné dlažby, druhově a barevně co nejvíce podobné původnímu skalnímu podloží. Celý takto zrealizovaný areál je osvětlen. Zajímavostí osvětlení jsou sloupy, které jsou kruhového průřezu a jsou dřevěné a opět vyrobené a dodané z lepeného lamelového dřeva. Osvětlovací těleso umístěné na vrcholu sloupu je moderní LED osvětlení. 

Termín realizace : listopad - prosinec 2014

Od projekce
po splnění Vašich snů

 

   Aktuální realizace   

- Nedávno dokončená dřevěná lávka v Hořicích přes silnici I/35Dále přípravujeme nebo již realizujeme následující stavby :

-  Nosná konstrukce seníku ve Voltuši

- Dřevěný obklad a zateplení BD Praha  - KLamovka

- Střecha tělocvičny v Ondřejově

- Sky Box hotelu Intercontinental v Praze

- Stavební úpravy kostela v Praze na Žižkově

- Rekonstrukce střechy haly ve Štětí

- Lepená konstrukce pro fasádu a střechu v Brně - Vlněná, budova I

- Dřevěné konstrukce sportovní haly v Bernarticích 

... více / zde

 

© Lepené dřevěné konstrukce LEKON TSK s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                     Všechna práva vyhrazena, 2011 LEKON TSK s.r.o.

Facebook