Rychlý kontakt : (+420) 233 901 201

Aktuální realizace

!!! Pokud se chceš dozvědět více o našich realizacích,
                   klikni na odkaz " reference" !!!
Naše společnost LEKON TSK s.r.o. v současné době připravuje
nebo již realizuje následující stavby:

 • Lávka Svatá Kateřina u Kolína 

Lávka pro pěší probíhá v mírném odstupu od silnice. V půdorysném zobrazení je lávka tvarově vedena ve dvou mírně zalomených úsecích o celkové délce cca 135 m. Delší část lávka je umístěna nad vlastní hladinou Kateřinského rybníka. Pochozí šířka lávky je cca 1,6 m.
Konstrukci lávky je vytvořena z několika na sebe navazujících ocelových nosných příhradových konstrukcí v délkách 10 a 7,5 m uložených na betonových pilířích. Naší dodávkou byly dřevěné části lávka. Konkrétně se jedná mostovku, podélníky, zábradlí a okopové lišty. Veškerá dřevní hmota je ze sibiřského modřínu bez lazurovacích nátěrů. 

Fotogalerie montáže lávky :


Termín realizace: prosinec r. 2019
   
 • Lávka v Kraslicích

 
Původní dřevěná lávka, která byla smrková, byla nahrazena lávkou novouNa nosnou konstrukci této lávky je použit výhradně modřín vyjma mostovky. Ta je dubová. 

 
Hlavní nosný sytém lávky tvoří dvojice trojkloubových obloukových lepených nosníků doplněných ocelovými táhly a dále zavěšenou dolní mostovkou. Prostorovou tuhost oblouků zajišťují dřevěná lepená ztužidla s ocelovými zavětrovacími kříži. Mostovka je zavěšena na oblouky pomocí ocelových táhel. Podélníky a příčníky opět s ocelovými zavětrovacími kříži tvoří podklad pro vlastní dubovou mostovku. Lávka má průchozí šířku 3,5 m a je dlouhá cca 20 m
 
Fotogalerie montáže lávky:Termín realizace
: říjen r.2019

 • Přístavba bezénu Desná v Jizerských Horách

Majitelka hotelu AMANTIS v Jizerských Horách se rozhodla pro přístavu vnitřního bazénu. Naše společnost se na této stavbě podílela dodávkou nosné konstrukce střechy a části střešního pláště. Nosnou konstrukci střechy tvoří 16 ks lepených dřevěných obloukových vazníků s řezanými krokvemi. Lepené vazníky jsou kladeny v osových vzdálenostech á 1,34 m a jsou částečně pohledové. Půdorysné rozměry střešní konstrukce jsou cca 21 x 8,5 m.
Střešní plášť ve skladbě tepelná izolace, systém parotěsné a pojistné folie, odvětrávaná mezera a dvakrát kladený dřevěný klasický prkenný záklop vytváření část střešního pláště.

Fotogalerie montáže lepených vazníků :


Termín realizace : říjen r. 2019

 • Komunitní centrum v Březně u Chomutova

Na komunitním centru v obci Březno u Chomutova jsou použity jako nosné střešní konstrukce dva různé typy dřevěných konstrukcí :
Jedna část, která bude nepohledová, jsou příhradové vazníky se styčníkovými deskami s prolisovanými trny - GANG - NAIL vazníky.
- Druhá část nad budoucím sálem, která bude pohledová, jsou použity příhradové nosníky z lepeného lamelového dřeva se styčníkovými ocelovými deskami a se spojem dřevo ocel pomocí samovrtných ocelových kolíků. Konstrukce je dálůe doplněna dřevěnými řezanými krokvemi po vlašsku. Zajímavostí této příhradové konstrukce z lepeného dřeva je požadavek na požární odolnost nosníků. Ta musí být 30 minut. Z tohoto důvodu jsou věškeré ocelové prvky příhradové konstrukce ( styčníkové desky a samovrtné kolíky ) zadlabány a zazátkovány.
Na obou typech nosné konstrukce je jako záklop použita OSB deska tloušťky dle požadavku statiky. 

Fotogalerie montáže BSH konstrukcí :


Fotogalerie GANG - NAIIL konstrukcí :


Termín realizace : září r. 2019

 • Sklad soli v Táboře

Hala na skladování posypové soli v Táboře je jednolodní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou a s podélným obloukovým světlíkem. Jedná se o halu půdorysných rozměrů cca 22,7 x 33,7m.  
Nosnou konstrukci haly tvoří železobetonové sloupy vetknuté do základových patek, na které jsou uloženy naše dřevěné sedlové lepené nosníky se spodní pásnicí obloukovou. Lepené nosníky a sloupy jsou uloženy s roztečí 5,25 m. Mezi nosníky jsou částečně zapuštěny dřevěné řezané vaznice. Zavětrování ve střešní rovině je zabezpečeno dřevěnými KVH kříži. Na takto vytvořené nosné střešní konstrukci je položen celoplošný dřevěný záklop z podlahových palubek. Ve vrcholu střešních nosníků je vytvořena dřevěná podsada pro kotvení střešního obloukového světlíku. Ten je polykarbonátový. 
Předmětem naší dodávky byly i fasádní skladby nad úrovní skladové posypové soli. Fasáda je z cementovláknitých desek kotvených na dřevěný rošt a v západní části je doplněna o prosvětlovací pás z dutinkového PCB.

Fotogalerie montáže střešních konsrukcí :


Termín realizace : srpen - září r. 2019 

 • Dřevěný obklad fasády ZŠ Psáry a Dolní Jirčany

Na nové ZŠ pro obce Psáry a Dolní Jirčany jsme na několika částech fasády realizovali dřevěný obklad. Ten je tvořen ze svislých latí z materiálu sibiřský modřín, který je kladen s protorovým uspořádáním. Jedna lať má tloušťku 60 mm a vedlejší je kladena s tloušťkou dvojnásobnou, což je 120 mm. Toto kladení tvoří na první pohled měnící se prostortové uspořádání. Nezbytnou podmínkou naší dodávky jsou i kotevní ocelové prvky, systém pomocých podkladních latí a nezbytné černé UV pojistné folie. Zateplení nebylo předmetem naší dodávky. 

Fotogalerie hotové fasády :

 
Termín realizace : duben - červenec r. 2019 

 • Dřevěná konstrukce pivovaru na Božím Daru

S generální dodavatelem stavby jsme se dohodli na realizaci střešních dřevěných konstrukcí na objektech pivovaru a restaurace. Objekt pivovaru je vyroben a dodán z řezaných KVH hranolů. Část konstrukce je v pohledové kvalitě, část je v nepohledové kvalitě. Na takto vytvořené nosné konstrukci je následně položen střešní záklop z podlahových palubek tl. 24 mm.
Druhým objektem je restaurace. Zde je jako nosná konstrukce použito lepené lamelové dřevo. Na vlastní 4 ks rámů je použito lepené dřevo vyšší jakosti a to GL 28c. Zbytek konstrukce je z klasické jakosti GL 24h. Opět jako záklop jsou použity podlahové palubky tl. 24 mm. 
          
Fotogalerie montáže KVH konsrukcí :Fotogalerie montáže BSH konstrukcí :


Termín realizace : červen - červenec r. 2019

 • Alpské dřevěné panoramatické lavičky

Investor stavby se naši společnost obrátil s požadavkem na výrobu 10 ks dřevěných panoramatických laviček, které budou nainstalovány jako fotopointy v jednotlivých Alpských střediscích v různých výškách a v různém prostředí.
Vlastní konstrukce lavičky je poměrně jednoduchá, jedná se o dva kusy oblouků, které jsou spojeny pomocí styčníkových ocelových desek se samovrtnými kolíky a ocelovými kotevními prvky. Dřevní hmotou byl zvolen modřín evropský s povrchovou úpravou pokud možno zachovávající původní vzhled modřínu. Jako  impregnační nátěr s následných ochranným lazurovacím nátěrem byl zvolen moderní nátěrový přípravekkterý má svůj základ v nanotechnologii a má zabezpečit ochranu dřeva i ve značných výškách s maximálním působením slunečního UV záření.
Z hlediska statiky mají panoramatické lavičky poměrně jednoduché řešení, kdyby zadávacím požadavkem nebyly síly, které působí na plochu oblouků od větru o maximální rychlosti 240 km / hod. Díky těmto požadavkům musel být zvolen systém spojení a kotvení oblouků s pomocí speciálních zesilujícíh prvků - vrutů. 
Investor stavby se naši společnost obrátil s požadavkem na výrobu 10 ks dřevěných panoramatických laviček, které budou naistalovány jako fotopointy v jednotlivých Alpských střediscích v různých výškáš a v různém prostředí.
 
Fotogalerie panoramatockých laviček :


Termín realizace : březen - duben r. 2019

 • Sportovní hala ve Světlé nad Sázavou

Realizovaná sportovní hala o půdorysných rozměrech cca 31 x 47 m má střešní nosnou konstrukci z lepených dřevěných plnostěných nosníků v přímém provedení. Nosníky, které vytváření současně přesah střechy přes podélné stěny, byly vyrobeny a dodány v délce přes 33 m a jsou kladeny vždy ve dvojici s mezerou.
Střešní konstrukce je dále doplněna lepenými dřevěnými ztužidly, řezanými nepohledovými krovy a střešním záklopem z OSB desek. Pro zavětrování konstrukce jsou použity ve dvou polích ocelové zinkované zavětrovací kříže. 
  
Fotogalerie z návozu a montáže BSH nosníků :


Termín realizace : březen - duben r. 2019

 • Novostavba tělocvičny v obci Rudná

Realizací naší společnosti je dodávka střešních konstrukcí na nově budovaném objektu. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou novostavbu, kde ve 2. nadzemním podlaží je situována sportovní hala ( tělocvična ) o rozměrech hrací plochy cca 24 x 45 m.
Nosnou konstrukci zastřešení tělocvičny tvoří dřevěný krov z KVH hranolů uložený na dřevěných lepených vaznících a to vše je kotveno do sedlových dřevěných lepených vazníky s ocelovým táhlem. Krov i vaznice jsou zapuštěny mezi vazníky se shodnou horní úrovní. Tímto je vytvořena v horní části dřevěné konstrukce plocha pro střešní záklop, který je zde z OSB desek tl. 25 mm a tvoří nosnou konstrukci pro celoplošnou tepelnou izolaci, systém folií a vlastní střešní krytinu.         

Fotogalerie montáže střešních konstrukcí :


Termín realizace : listopad 2018 - leden 2019

 • Dřevěná lávka přes silnici I/35 v Hořicích

Lávka se konstrukčně skládá ze tří částí, ze středního zavěšeného pole mostovky a ze dvou krajních polí samonosných, podepřených dvojicí vzpěr. Nosnou konstrukci středního pole tvoří dvojice zdvojených oblouků z lepeného dřeva ve tvaru převýšené paraboly. Oblouky jsou v patě rozkočeny, v příčném směru šikmo uloženy tak, že se ve vrcholu k sobě přibližují, což napomáhá příčné stabilitě lávky. Takto zvolené uložení oblouků z výtvarného hlediska opticky konstrukci lávky odlehčuje. Na obloukové konstrukci jsou pomocí ocelových táhel zavěšeny dřevěné podélníky a příčníky střední části a ty na obou koncích přecházejí v podélníky přímé, podepřené vzpěrami. Zde je potom uložena vlastní dřevěná dubová mostovka. 
Použitá dřevina na lepené prvky je smrk. Ten je ošetřen impregnací a lazurovacím nátěrem. V našem případě jsou použity lazury dvojího odstínu. Hlavní nosné oblouky jsou červené v odstínu RAL 3020 a zbytek je v odstínu hnědém. Mostovka je dubová a opět impregnovaná, ale nyní pouze bezbarvou impregnací. 
Nezbytnoui informací jsou i technická data mostu. Most je dlouhý cca 47 m, pochozí šířka mostovky je 1,5 m, minimální výška nad komunikací je 5,25 m a vrcholová část spoje oblouků je ve výšce cca 14 m nad komunikací.

Fotogalerie montáže lávky :Termín realizace : červenec r. 2018
Autoři lávky: Ing. ach. Josef Smola a VANER s.r.o.
Statika dřevěných konstrukcí : LEKON TSK s.r.o. 

Město Hořice zdokumentovalo a následně zveřejnilo na svých www stránkách a rovněž tak stránkách YouTube video ze slavnostního otevření lávky. Chceš-li si toto video prohlédnout, klikni na následující odkaz ... video / zde

 

Závěrem tohoto článku " AKTUÁLNÍ REALIZACE " si dovolím připomenout několik zajímavých realizací naší společnosti z nedávné minulosti. Jedná se o stavby, které jsou v něčem vyjímečné a pro Vás dozajista zajímavé. 

 

Obchodní galerie Písek - dřevěná fasáda ze sibiřského modřínu

Zateplení fasády a dřevěný obklad u rodinného domu

Sportovní hala v Dobřanech
u Plzně


 

 

Od projekce
po splnění Vašich snů

 

   Aktuální realizace   

- Nedávno dokončená dřevěná lávka v Hořicích přes silnici I/35Dále přípravujeme nebo již realizujeme následující stavby :

-  Nástavba ZŠ v Úněticích u Prahy

- Lávka v Mělníku s dřevobetonovou mostovkou

- Sportovní hala v Čerčanech

- Modřínový obklad haly v Chrášťanech

- Dřevěná konstrukce areálu ledových sportů
na Praze 11 

... více / zde

 

© Lepené dřevěné konstrukce LEKON TSK s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                     Všechna práva vyhrazena, 2011 LEKON TSK s.r.o.

Facebook